Ấn phẩm hàng đầu
Chỉ số h5 là chỉ số h cho những bài viết xuất bản trong ṿng 5 năm qua. Nó là số h lớn nhất sao cho h bài viết xuất bản từ 2015-2019 có ít nhất h trích dẫn đối với mỗi bài viết.ẩn
Trung b́nh h5 là số trích dẫn trung b́nh đối với các bài viết tạo thành chỉ số h.ẩn
Ấn bảnchỉ số h5trung b́nh h5
1.The New England Journal of Medicine365639
2.The Lancet301493
3.Cell269417
4.Proceedings of the National Academy of Sciences228299
5.JAMA220337
6.Journal of Clinical Oncology202300
7.The Lancet Oncology183300
8.Nature Genetics180266
9.PLoS ONE175237
10.Nature Medicine173288
11.Circulation166260
12.Journal of the American College of Cardiology164232
13.Neuron154199
14.European Heart Journal153245
15.Nature Neuroscience152219
16.BMJ150222
17.Gastroenterology148222
18.Blood, The Journal of the American Society of Hematology148192
19.Cochrane Database of Systematic Reviews147218
20.Immunity137204
Ngày và số lượng trích dẫn đều do một chương tŕnh máy tính ước tính và tự động xác định.