Ấn phẩm hàng đầu
Chỉ số h5 là chỉ số h cho những bài viết xuất bản trong ṿng 5 năm qua. Nó là số h lớn nhất sao cho h bài viết xuất bản từ 2014-2018 có ít nhất h trích dẫn đối với mỗi bài viết.ẩn
Trung b́nh h5 là số trích dẫn trung b́nh đối với các bài viết tạo thành chỉ số h.ẩn
Ấn bảnchỉ số h5trung b́nh h5
1.The New England Journal of Medicine352603
2.The Lancet282464
3.Cell250383
4.Proceedings of the National Academy of Sciences227303
5.JAMA211330
6.Journal of Clinical Oncology191271
7.The Lancet Oncology181295
8.PLoS ONE176225
9.Nature Genetics174257
10.Nature Medicine170259
11.Journal of the American College of Cardiology167252
12.Circulation165276
13.European Heart Journal154240
14.Blood152202
15.Gastroenterology148215
16.Neuron148213
17.Nature Neuroscience147214
18.BMJ146207
19.Cochrane Database of Systematic Reviews139198
20.Science Translational Medicine138197
Ngày và số lượng trích dẫn đều do một chương tŕnh máy tính ước tính và tự động xác định.