Số liệu
Ấn phẩm hàng đầu
Ấn phẩm được trích dẫn hàng đầu trong 5 năm quaT́m hiểu thêm
Ấn bảnchỉ số h5trung b́nh h5
1.Nature414607
2.The New England Journal of Medicine410704
3.Science391564
4.IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition356583
5.The Lancet345600
6.Advanced Materials294406
7.Cell288459
8.Nature Communications287389
9.Chemical Reviews270434
10.International Conference on Learning Representations253470
Xem tất cả