Theo dơi
Bui Thi Tam
Bui Thi Tam
Assoc. Prof. Dr. at Hue University - Vietnam
Email được xác minh tại hueuni.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Application of contextual approach for measuring tourism destination attractiveness.
BT Tam
Journal of Science, Hue University. 70 (1), 217-226., 2012
292012
Giáo tŕnh marketing du lịch
BT Tám
22*2021
Đánh giá khả năng thu hút du khách của điểm đến Huế
BT Tám, ML Quyên
Tạp chí khoa học Đại học Huế B 72, 295-305, 2012
202012
Gender roles in rice farming systems in the Mekong River Delta: an exploratory study
TTN Chi, NT Khoa, BTT Tam, TR Paris
Vietnam and IRRI: a partnership in rice research. GL Denning and VT Xuan …, 1995
131995
Local Vulnerability and Adaptation to Extreme Climate Events along the Coastal Coast of Vietnam
BDT Bui Thi Tam, Bui Dung The, Tran V G Phong
Climate Change, Adaptation and Disaster Risk Reduction: An Asian Perspective …, 2010
12*2010
Management of World Cultural Heritage for Sustainable Tourism in Hue Royal Capital, Vietnam
BT Tam
Tourism and Monarchy in Southeast Asia: From Symbolism to Commoditization …, 2016
11*2016
Study on row seeding for rice production in the Mekong Delta, Vietnam
NV Luat, ND Thanh, BTT Tam
Omon, Rice Cuulong Delta Rice Research Institute, Vietnam 6, 147-151, 1998
111998
Tourism Dynamics and Sustainable Tourism Development - Principles and Implications In Southeast Asia
BT Tam
https://dr.ntu.edu.sg/handle/10356/7655 (Nanyang Technological University …, 2007
82007
Current status of rice pest management by farmers in direct-seeded rice and transplanted rice area
TTN Chi, BTT Tam, HX Dau, NT Khoa, NTP Lan, TR Paris
Omonrice 4, 42-50, 1995
61995
Application of Project-based Learning for Primary Teachers-A New Direction in Professional Training at Pedagogical Universities and Colleges in Vietnam
TT Bui, GTH Duong, MH Kieu, TL Pham, TAM Nguyen, TD Luu, T Thuy
International Journal of Psychosocial Rehabilitation 24 (4), 7169-7179, 2020
52020
Đánh giá chất lượng dịch vụ hướng dẫn du lịch chương tŕnh" Hành tŕnh di sản miền Trung"
TT Bùi
Tạp chí khoa học, Đại học Huế, 2009
52009
Effects of fertilization ratios on the growth of pinto peanut (Arachis pintoi) under drought stress conditions.
DH Vu, TL Nguyen, TT Bui, TT Tran
Tap chi Khoa hoc Nong nghiep Viet Nam/Vietnam Journal of Agricultural …, 2018
42018
Women’s Career Advancement in the Hospitality Industry in the Central Region, Vietnam
BT Tam
Asia Pacific Journal of Innovation in Hospitality and Tourism 11 (1), 103-122, 2022
22022
Nhu cầu tiềm năng đối với du lịch dựa vào cộng đồng ở vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai
TT Bùi
Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, 2011
22011
Nghiên cứu chất lượng dịch vụ hướng dẫn du lịch của chương tŕnh “Hành tŕnh di sản Miền Trung”
BT Tám
Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 2008
22008
Strategic Tourism Planning for Sustainable Development: Singapore and Hue
BTTR Smith
The Journal of Vietnam Studies 1 (1), 58-67, 1998
21998
s Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (2009)
TBTT và Th
Hướng dẫn du lịch, 0
2
Determinants of tourism labor mobility–The case of tourism companies in Khanh Hoa province
BT Tam, YTK Nguyen
Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities 129 (6B …, 2020
12020
Vận dụng mô h́nh phương tŕnh cấu trúc trong đánh giá năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế
DL Khoa, BT Tám, HT Huế, NT Nghĩa
Hue University Journal of Science: Economics and Development 126 (5D), 67–77 …, 2017
12017
Tác động của trải nghiệm du lịch đến cảm xúc và sự hài ḷng của du khách – Nghiên cứu trường hợp điểm đến Nha Trang
BT Tám
Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển 129 (5C), 131-149, 2020
2020
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20