Theo dơi
Nguyen Bich Ngoc
Nguyen Bich Ngoc
University of Agriculture and Forestry, Hue University
Email được xác minh tại hueuni.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Modeling soil erosion within small mountainous watershed in central Vietnam using GIS and SWAT
TT Phuong, CVT Thong, NB Ngoc, H Van Chuong
Resour. Environ 4 (3), 139-147, 2014
402014
Basin resources management: simulating soil erosion risk by soil and water assessment tool (SWAT) in Ta Trach river watershed, central Vietnam
BN Nguyen, HKL Nguyen
Journal of Vietnamese Environment 6 (2), 165-170, 2014
112014
Mapping risk of landslide at A Luoi district, Thua Thien Hue province, Vietnam by GIS-based multi-criteria evaluation
NHK Linh, J Degener, NB Ngoc, TTM Chau
Asian Journal of Agriculture and Development 15 (1), 87-105, 2018
72018
Mapping biomass and carbon stock of forest by remote sensing and GIS technology at Bach Ma National Park, Thua Thien Hue province
HKL Nguyen, BN Nguyen
Journal of Vietnamese Environment 8 (2), 80-87, 2016
72016
Study on biomass and carbon stock of woody floor at several forests in Bach Ma national park, Thua Thien Hue province
TY Van, HKL Nguyen, BN Nguyen, QT Le
Journal of Vietnamese Environment 8 (2), 88-94, 2016
62016
Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trước và sau quá tŕnh tích tụ và tập trung đất đai tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng B́nh
NT Vinh, NH Ngữ, H Kiệt, NB Ngọc, HA Cảm
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 128 (3A …, 2019
22019
Sử dụng ảnh viễn thám giám sát lũ và đánh giá thiệt hại đến đất nông nghiệp tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
NB Ngọc, NH Ngữ, TT Đức, LNP Quư
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 55 (2), 154-163, 2019
12019
Đánh giá các loại h́nh sử dụng đất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
NB Ngọc, NH Ngữ, TT Đức
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 127 (3B …, 2018
12018
SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM LANDSAT NGHIÊN CỨU SỰ SUY GIẢM DIỆN TÍCH RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC; TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 1995-2014
HV Chương, PG Tùng, NB Ngọc, NHK Linh, PH Tỵ, TT Phượng, DQ Nơn
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 119 (5), 2016
12016
Ứng dụng GIS và AHP xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ lụt lưu vực sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế
TT Phượng, PT Minh, NB Ngọc
Hue University Journal of Science (HU JOS) 112 (13), 2015
12015
ĐÁNH GIÁ PHÂN HẠNG THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI ĐỂ ĐỊNH HƯỚNG MỞ RỘNG DIỆN TÍCH SẢN XUẤT PHỤC VỤ CHƯƠNG TR̀NH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MỚI TẠI VÙNG ĐỒI NÚI THỊ XĂ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HV Chương, PGT Lê Đ́nh Huy, NBN Lê Quỳnh Mai
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 75 (6), 2012
12012
DỰ BÁO ẢNH HƯỞNG CỦA LŨ LỤT ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO KỊCH BẢN NƯỚC BIỂN DÂNG Ở HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NB Ngọc, NH Ngữ, TT Đức, NVP Thịnh
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 128 (3C …, 2019
2019
ASSESSING THE IMPACT OF DROUGHT ON AGRICULTURAL LAND USE BY INTEGRATING REMOTE SENSING TECHNOLOGY AND METEOROLOGICAL DATA: A CASE STUDY IN QUANG DIEN DISTRICT, THUA THIEN HUE …
N Nguyen Bich, N Nguyen Huu, D Tran Thanh, NV Phuc Thinh
2018
Đánh giá hiệu quả các loại h́nh sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
HV Chương, NB Ngọc, NTM Xuân
Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế 2 (3 …, 2018
2018
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI
HV Chương, NB Ngọc, NH Quế
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 127 (3B …, 2018
2018
Gender Roles and participation benefits for women in the Payment for Forest Environmental Services program in Quang Nam province, Vietnam
NB Ngoc, PH Ty, NC Sang
Salween and Red Rivers: Sharing Knowledge, 630, 2016
2016
Establishing a Local water-sharing Mechanism in Vietnam
H Van Chuong, PH Ty, CT van Scheltinga, DQ Non, NHK Linh, ...
Tropicultura 34 (Special issue), 116, 2016
2016
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT VÀ HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU PHỤC VỤ SẢN XUẤT CHO CÂY LÚA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU XĂ ĐẠI QUANG
HV Chương, NHK Linh, PG Tùng, NB Ngọc, PH Tỵ, TT Phượng, DQ Nơn
Hue University Journal of Science (HU JOS) 112 (13), 2015
2015
Management of current land use of perennial industrial crops by NDVI index: A case study in Chu Se District, Gia Lai Province, Vietnam
HKL Nguyen, BN Nguyen
Journal of Vietnamese Environment 6 (2), 159-164, 2014
2014
CHÍNH SÁCH VÀ TẾ CỦA PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT Ở VÙNG VEN ĐÔ: Trường hợp nghiên cứu tại xă Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
H Kiệt, NB Ngọc, CVT Thông, TT Phượng
Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities 93 (5), 2014
2014
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20