Theo dơi
TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC CẦN THƠ
TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC CẦN THƠ
Tên khácCantho Journal of Medicine and Pharmacy
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Email được xác minh tại ctump.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Khảo sát tỷ lệ trẻ từ 18-36 tháng có biểu hiện rối loạn phổ tự kỷ tại pḥng khám bệnh viện nhi đồng cần thơ bằng thang điểm M-CHAT
TT Thắng
Tạp Chí Y Dược Học Cần Thơ, 22-25, 2019
52019
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ DỊ H̀NH VÁCH NGĂN CÓ ĐIỂM TIẾP XÚC TẠI BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG CẦN THƠ
TT Hiền, NV Tư, DH Nghị
Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 1-8, 2022
32022
T̀NH TRẠNG MẤT RĂNG, PHỤC H̀NH RĂNG, NHU CẦU VÀ YÊU CẦU ĐIỀU TRỊ Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN THANH KHÊ VÀ QUẬN HẢI CHÂU-THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
NBB Tiên, NT Trang
Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 210-216, 2023
22023
KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PRACTICE OF HAND HYGIENE AMONG NURSING STUDENTS AT CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY
NTN Han, HTT An, MTK Doan, PT Dung, HTH Dao, NT Thong, LT Dien, ...
Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 120-125, 2023
22023
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, H̀NH ẢNH NỘI SOI VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VIÊM, LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG NHIỄM HELICOBACTER PYLORI BẰNG PHÁC ĐỒ 4 THUỐC CÓ BISMUTH
DHT Lan, KH Nhân
Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 53-60, 2022
22022
TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI TĂNG HUYẾT ÁP TẠI QUẬN B̀NH THỦY, CẦN THƠ NĂM 2021
TS Hậu, TTCR Da, TNN Thu, NV Thông, NTK Lan, NT Đạt
Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 197-205, 2022
22022
EVALUATING THE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND VISCERAL FAT OF MALE MICE GENERATED OBESITY MODEL BY A HIGH-FAT DIET
NH Tin, NM Tien, BTN Trinh, V Van Thanh, PT Dat, PM Thu, TTH Cua, ...
Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 21-28, 2022
22022
Mô tả đặc điểm vi khuẩn và t́nh h́nh đề kháng kháng sinh của vi khuẩn trên bệnh nhân viêm phổi bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ
NT Nghiêm, PT Suôl
Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 140-147, 2022
22022
NGHIÊN T̀NH H̀NH ĐỘT QUỴ NĂO, YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CAN THIỆP QUẢN LƯ ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUY THIẾU MÁU NĂO TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2020–2021
HQ B́nh, DP Lam
Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 89-95, 2021
22021
Phạm Thành Suôl (2020), T́nh h́nh sử dụng kháng sinh hợp lư và một số yếu tố liên quan trong điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười năm 2019
HT Liêm
Tạp chí Y Dược học Cần Thơ 32, 75-82, 0
2
KHẢO SÁT TỶ LỆ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ Ở THAI PHỤ ĐẾN KHÁM THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN–NHI ĐÀ NẴNG
BC Thủy, HTT Thu, HTN Ánh
Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 194-201, 2023
12023
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN CAN THO: CLINICAL CHARACTERISTICS AND FEATURES OF TREATMENT BY CLINICAL PHENOTYPES
VPM Thu, DC Thien, VTK Hoang, NTT Thao, TX Quynh, TTA Tuan, ...
Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 1-8, 2023
12023
NGHIÊN CỨU T̀NH H̀NH HÀI L̉NG NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CAN THIỆP TẠI BỆNH VIỆN BÀ RỊA NĂM 2021-2022
VD Tùng, DP Lam
Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 50-56, 2023
12023
Factors effect on the total polysaccharide content in Ganoderma lucidum (leyss ex. fr.) Karst, ganodermataceae
TMD Huynh, NN To
Tạp Chí Y Dược Học Cần Thơ 5, 140-148, 2023
12023
ĐÁNH GIÁ SỰ KHÁC BIỆT VỀ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TRÊN VÀ DƯỚI 65 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ CỬU LONG NĂM 2021-2022
NV Tín, TTH Tranh, NT Hiển, NQ Huy, TT Ngọc, BTH Huy, PTN Nga
Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 94-102, 2022
12022
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ SỎI THẬN BẰNG PHẪU THUẬT TÁN SỎI QUA DA ĐƯỜNG HẦM NHỎ TẠI BIỆNH VIỆN XUYÊN Á 2021-2022
HNT Vinh, NV B́nh, PĐ Hữu, CV Duy, VĐ Băo, MH Khoa, L Minh, ...
Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 122-130, 2022
12022
STRESS TRONG CÔNG VIỆC CỦA ĐIỀU DƯỠNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN
NTN Phương, TTX Giao, DPT Trang, NT Ngọc
Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 27-34, 2022
12022
NGHIÊN CỨU LÀM PHỤC H̀NH THÁO LẮP TOÀN BỘ CÓ SỬ DỤNG KỸ THUẬT GHI TƯƠNG QUAN TRUNG TÂM BẰNG CUNG GOTHIC TRÊN BỆNH NHÂN MẤT RĂNG HAI HÀM TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN …
THP Thảo, NH Nam
Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 213-220, 2022
12022
KẾT QUẢ CHĂM SÓC, ĐIỀU TRỊ BỆNH NHI TIÊU CHẢY CẤP DƯỚI 5 TUỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI KHOA NỘI TIÊU HÓA BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2020-2021
PT Nhă, VT Ḥa
Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 54-62, 2022
12022
T̀NH TRẠNG LO ÂU, TRẦM CẢM VÀ CĂNG THẲNG CỦA SINH VIÊN Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ TRONG ĐỢT DỊCH COVID-19 LẦN 4
PV Hưng, TĐ Long, VV Thi, TC Lư, NTM Nhiên, PT Hải
Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, 41-48, 2022
12022
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20