FPT Telecom HCM
FPT Telecom HCM
Internet, Lắp đặt Internet FPT, Truyền h́nh FPT, FPT Play Box
Email được xác minh tại oude.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Giáo tŕnh Cao học Phương pháp Nghiên cứu Khoa học trong Kinh doanh-Cập nhật SmartPLS
HNK Giao, BN Vuong
OSF Preprints, 2020
352020
The influence of website quality on consumer’s e-loyalty through the mediating role of e-trust and e-satisfaction: An evidence from online shopping in Vietnam
H Giao, B Vuong, T Quan
Uncertain Supply Chain Management 8 (2), 351-370, 2020
292020
Marketing dịch vụ-mô h́nh 5 khoảng cách chất lượng dịch vụ
HNK Giao
OSF Preprints, 2004
222004
Giáo tŕnh “Marketing Du lịch”
HNK Giao
OSF Preprints, 2020
152020
Customer Satisfaction towards ATM Services: A Case of Vietcombank Vinh Long, Vietnam
HNK Giao
The Journal of Asian Finance, Economics, and Business 6 (1), 141-148, 2019
152019
Sự thỏa măn khách hàng về chất lượng dịch vụ siêu thị Vinatex-mart
HNK Giao, NT Vũ
OSF Preprints, 2011
112011
Outbound service quality at Wan Hai Lines
HNK Giao, B Trung, PQ Truong
The Journal of Asian Finance, Economics, and Business 6 (1), 177-185, 2019
92019
Customer Satisfaction and Quality of Vietnam Airline Domestic Services
HNK Giao, TTT Trang, ND Long
International Journal of Quality Innovation 3 (1), 1-11, 2017
92017
Đo lường sự thỏa măn công việc của nhân viên sản xuất tại công ty TNHH TM Tân Hiệp Phát
HNK Giao
OSF Preprints, 2011
92011
Tác động của chất lượng dịch vụ đến ḷng trung thành của khách hàng sử dụng ADSL tại TPHCM
HNK Giao, TH Ai
OSF Preprints 7, 2020
82020
The effect of corporation culture on the staff’s commitment in CMC Telecom Vietnam
HNK Giao
Science Journal of Business and Management 7 (1), 23, 2019
82019
Ảnh Hưởng Của Các Yếu Tố Văn Hóa Doanh Nghiệp Đến Sự Gắn Bó Với Tổ Chức Của Nhân Viên Công Ty Cổ Phần CMC Telecom Tại TP. Hồ Chí Minh
HNK Giao, BN Vương
Ảnh Hưởng Của Các Yếu Tố Văn Hóa Doanh Nghiệp Đến Sự Gắn Bó Với Tổ Chức Của …, 2016
82016
Chất lượng dịch vụ và sự thoả măn hành khách tuyến nội địa của Vietnam Airlines
HNK Giao, TTT Trang, ND Long
Tạp chí Phát triển kinh tế, 03-10, 2019
72019
VIETNAMESE CONSUMERS’ATTITUDE ON TELEVISION ADVERTISEMENT OF SKIN CARE
HNK Giao
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2018
72018
Consumer behavior in “Groupon” business in Vietnam
HNK Giao, NH Phuong
Journal of Economic Development, 84-95, 2013
52013
Measuring service quality at Wan Hai Lines outbound services
HNK Giao, DN Ha
OSF Preprints, 2020
42020
ĐO LƯỜNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐỘNG CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ CƠ KHÍ HÀNG HẢI
HNK Giao, HT Lộc
42017
Đo lường chất lượng dịch vụ gửi tiền tiết kiệm tại Agribank-phương pháp so sánh các chỉ tiêu
HNK Giao
Tạp chí Ngân hàng, 2010
42010
Prototype Testing for New Wedding Invitation Card Collection
HNK Giao, NT HÀ
Journal of Economic Development, 24-30, 2019
32019
Green purchasing behavior at HoChiMinh city, Vietnam
HNK Giao
ADVANCES IN BUSINESS, HOSPITALITY AND TOURISM RESEARCH, 2018
32018
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20