Theo dơi
Nguyen Thi Hong Mai
Nguyen Thi Hong Mai
University of Agriculture and Forestry, Hue University
Email được xác minh tại hueuni.edu.vn
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Indigenous knowledge in relation to climate change: adaptation practices used by the Xo Dang people of central Vietnam
C Van Huynh, QNP Le, MTH Nguyen, PT Tran, TQ Nguyen, TG Pham, ...
Heliyon 6 (12), 2020
412020
Understanding indigenous farming systems in response to climate change: An investigation into soil erosion in the mountainous regions of Central Vietnam
CV Huynh, TG Pham, TQ Nguyen, LHK Nguyen, PT Tran, QNP Le, ...
Applied Sciences 10 (15), 5091, 2020
242020
Gender role in mangrove resource management: case study in Trieu Phong district of Quang Tri province, Vietnam.
NTH Mai
Journal of Vietnamese Environment (ISSN 2193-6471. DOI: 10.13141/JVE), 2018, 2018
9*2018
Forest and Forestland Use Rights: An Institutional and Economic Analysis of Forest Devolution in Upland Central Vietnam.
NTH Mai
Farming & Rural Systems Economics 157, 2016
92016
Understanding the status and challenges of mangrove conservation in central Vietnam: case study in Duy Xuyen District, Quang Nam Province
NTH Mai, NQ Tan, NHK Linh
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 128 (3B …, 2019
42019
Benefit sharing in community forest management (CFM) Thua Thien Hue Province, Vietnam
NTH Mai
A Fair Share, 79-88, 2007
42007
Conflict in Natural resource management in Central Vietnam: The role of collective action in protecting community benefits.
NTH Mai
Tropentag-International Research on Food Security, Natural Resource …, 2013
22013
Mô H́nh Canh Tác Nông Nghiệp Thích Ứng Với Biến Đổi Khí Hậu Của Đồng Bào Dân Tộc Thiểu số Xơ Đăng, Tỉnh Quảng Nam
HV Chương, TT Phượng, NTH Mai, NHK Linh, PG Tùng, NQ Tân, TN Hà, ...
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 129 (3A …, 2020
12020
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ CƠ TU Ở KHU VỰC MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM
NQ Tân, HV Chương, NHK Linh, TT Phượng, NTH Mai, PG Tùng, ...
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 128 (3D …, 2019
2019
Tiếp cận của hộ nông dân nhỏ đến chứng chỉ rừng ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
NTH Mai, NV Minh
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 3, 46-54, 2019
2019
How to benefit the Upland poor in Central Vietnam from forest devolution.
NTH Mai
Tropentag-International Research on Food Security, Natural Resource …, 2013
2013
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–11