Theo dơi
Phuong Tran
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Modeling soil erosion within small mountainous watershed in central Vietnam using GIS and SWAT
TT Phuong, CVT Thong, NB Ngoc, H Van Chuong
Resour. Environ 4 (3), 139-147, 2014
392014
Identifying drought affecting paddy land in urban agriculture area using remote sensing and actual observational precipitation data: A case study in Hoa Vang district, Da Nang …
TT Phuong, H Van Chuong
International Symposium Geoinfomatics for Spatial Infracstructure …, 2018
22018
Nghiên cứu t́nh h́nh hạn hán đất trồng lúa vụ hè thu bằng công nghệ Viễn thám và GIS tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
HV Chương, NHK Linh, PG Tùng, TT Phượng, DQ Nơn, LĐ Phùng
Tạp chí Khoa học Đại học Huế 4, 103, 2015
22015
Mô H́nh Canh Tác Nông Nghiệp Thích Ứng Với Biến Đổi Khí Hậu Của Đồng Bào Dân Tộc Thiểu số Xơ Đăng, Tỉnh Quảng Nam
HV Chương, TT Phượng, NTH Mai, NHK Linh, PG Tùng, NQ Tân, TN Hà, ...
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 129 (3A …, 2020
12020
Ảnh hưởng của hạn hán đến sử dụng đất trồng lúa tại huyện ḥa vang, thành phố Đà Nẵng
TT Phượng, HV Chương
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 127 (3A …, 2018
12018
SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM LANDSAT NGHIÊN CỨU SỰ SUY GIẢM DIỆN TÍCH RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC; TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 1995-2014
HV Chương, PG Tùng, NB Ngọc, NHK Linh, PH Tỵ, TT Phượng, DQ Nơn
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 119 (5), 2016
12016
Ứng dụng GIS và AHP xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ lụt lưu vực sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế
TT Phượng, PT Minh, NB Ngọc
Hue University Journal of Science (HU JOS) 112 (13), 2015
12015
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ CƠ TU Ở KHU VỰC MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM
NQ Tân, HV Chương, NHK Linh, TT Phượng, NTH Mai, PG Tùng, ...
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 128 (3D …, 2019
2019
ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS CÓ SỰ THAM GIA ĐỂ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG NGUỒN NƯỚC TƯỚI CHO ĐẤT TRỒNG LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN HẠN HÁN TẠI HUYỆN H̉A VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TT Phượng, TĐM Phượng, TN Hà, HV Chương
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 128 (3C …, 2019
2019
Ảnh hưởng của hạn hán đến quản lư và sử dụng đất trồng lúa tại huyện Ḥa Vang, thành phố Đà Nẵng
TP Trần
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, 2019
2019
XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG KHẢ NĂNG HẠN HÁN TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA DỰA VÀO CHỈ SỐ CHUẨN HÓA GIÁNG THỦY TẠI HUYỆN H̉A VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: Đất trồng lúa, GIS, hạn hán, huyện Ḥa …
TTM Châu, HV Chương, TT Phượng
Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế 1 (1 …, 2017
2017
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VILIS 2.0 TRONG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LƯ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH TẠI THỊ TRẤN BẾN QUAN, HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ
TN Hà, NT Thúy, TT Phượng
Hue University Journal of Science (HU JOS) 112 (13), 2015
2015
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT VÀ HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU PHỤC VỤ SẢN XUẤT CHO CÂY LÚA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU XĂ ĐẠI QUANG
HV Chương, NHK Linh, PG Tùng, NB Ngọc, PH Tỵ, TT Phượng, DQ Nơn
Hue University Journal of Science (HU JOS) 112 (13), 2015
2015
THỰC TRẠNG VÀ DỰ BÁO NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ ĐẾN NĂM 2020
TT Phượng, T văn Ngọc
Hue University Journal of Science (HU JOS) 93 (5), 2014
2014
CHÍNH SÁCH VÀ TẾ CỦA PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT Ở VÙNG VEN ĐÔ: Trường hợp nghiên cứu tại xă Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
H Kiệt, NB Ngọc, CVT Thông, TT Phượng
Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities 93 (5), 2014
2014
PARTICIPATOTY GIS FOR NATURAL HAZARDS MAPPING IN NORTHERN MOUNTAIN OF VIETNAM: A CASE STUDY IN QUAN BA DISTRICT, HA GIANG PROVINCE
TT Phượng
Hue University Journal of Science (HU JOS) 98 (10), 2014
2014
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ CƠ TU Ở KHU VỰC MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM
NQ Tân, HV Chương, NHK Linh, PG Tùng, TTÁ Tuyết, TT Phượng, ...
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–17