Theo dơi
Hoang Cuu Long
Hoang Cuu Long
PhD - University of Economics Ho Chi Minh City (UEH)
Email được xác minh tại ueh.edu.vn
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
The relationship among learning orientation, market orientation, entrepreneurial orientation, and firm performance of Vietnam marketing communications firms
HC Long
Philippine Management Review 20, 2013
1542013
The impact of market orientation and corporate social responsibility on firm performance: Evidence from Vietnam
HC Long
Academy of Marketing Studies Journal 19 (1), 265, 2015
532015
Factors influencing consumers’ attitudes towards counterfeit luxury fashion brands: Evidence from Vietnam
HC Long, NN Vinh
Global Journal of Management and Marketing Volume 1 (2), 63-76, 2017
52017
Market orientation, corporate social responsibility, and firm performance: The moderating role of relationship marketing orientation
HCL Bui Thanh Trang
Cogent Business & Management 8 (Issue 1), 2021
22021
Corporate Social Responsibility and Firm Performance: The Moderation Mechanism of Relationship Marketing Orientation
HC Long, DHM Quan
Central Asian Review of Economics and Policy 1 (2), 27-40, 2019
22019
The Integrations with Augmented Reality Advertisements from the Perspectives of Vietnamese Consumers
DT Minh, HC Long, TT Vy
Journal of Hunan University Natural Sciences 47 (9), 2020
12020
Màu sắc bao b́ sản phẩm nước giải khát ảnh hưởng đến hành vi mua hàng ngẫu hứng của khách hàng tại cửa hàng tiện lợi trên địa bàn Thành phồ Hồ Chí Minh
NNĐ Duy, HC Long
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 18 (3), 2023
2023
Quảng cáo cá nhân hóa: Tác động của lo ngại quyền riêng tư
DVH Hoang Cuu Long
Phát triển & Hội nhập 63 (73), UEF, 2022
2022
Tác động của thực thi trách nhiệm xă hội của doanh nghiệp đối với sự ưa thích thương hiệu trong ngành nước giải khát của khách hàng trẻ Việt
HC Long
Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á 32 (12), 62-79, 2022
2022
The Impact of TikTok Advertising on Young People's Online Shopping Behavior during the Covid-19 Pandemic
HCL Nguyen Hoang Do Uyen, Duong Tran Lan Phuong, Nguyen Ha Phuong, Nguyen ...
International Journal of Smart Business and Technology 10 (No. 1, 2022), 2022
2022
“Make-in-Vietnam” Cartoons: A Hidden Kingdom
HTM Duyen, HC Long
Brawijaya International Conference on Economics, Business and Finance 2021 …, 2022
2022
Ảnh hưởng thương hiệu người nổi tiếng trực tuyến lên động lực tham gia của khách hàng: hành vi tương tác ảo và dự định mua hàng
HC Long, NM Nhựt
Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2022
2022
The Controlling Effects of Cultural Dimensions on Job Burnout of Vietnamese Employees by Sexual Harassment in Workplaces
HCL Pham Xuan Quyet
Journal of Hunan University Natural Sciences 48 (7), 37-50, 2021
2021
Elements influence how young people interpret an advertising message
HCL Nguyen Hong Han, Dinh Tien Minh
Indian Journal of Economics & Business 20 (Special), 965-980, 2021
2021
Efforts To Attract Foreign Direct Investment To HCMC
HCỬU LONG
Journal of Economic Development, 08-12, 2019
2019
The Impact of Market Orientation and Corporate Social Social responsibility on Firm Performance: Evidence from Vietnam
HC Long
The Indian Economic Journal 62 (2), 936-951, 2014
2014
International collaboration: the door opening to modern higher education at the University of Economics-Ho Chi Minh City
HC Long
FICAP-1 Proceedings: Collaborative Academic Programs as a Contribution to …, 0
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–17