Theo dơi
Tuấn Cao Xuân
Tuấn Cao Xuân
The University of Da Nang - College of Informaiton Technology
Email được xác minh tại cit.udn.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Bài tập hóa học 10 nâng cao
TNÁ Lê Xuân Trọng
Giáo dục Việt Nam.-Tái bản lần thứ 4, 2010
112010
Automated extraction of tree adjoining grammars from a treebank for Vietnamese
P Le-Hong, TMH Nguyen, PT Nguyen, TH Phan
Journal of Computer Science and Cybernetics, Vietnamese Academy of Science …, 2010
92010
Mối quan hệ của thông tin học với các khoa học trong hệ thống các khoa học
VV Nhật
Tạp chí Khoa học, Khoa học Xă hội và Nhân văn 22 (4), 57-64, 2006
82006
Giá trị thức ăn chăn nuôi của một số giống cao lương trong mùa đông tại Gia Lâm, Hà Nội
BQ Tuấn
62008
Kết quả điều tra nghiên cứu thành phần loài lưỡng cư ḅ sát Vườn quốc gia Bạch Mă (1996-2006)
HX Quang, HN Thảo, HA Tuấn, CT Trung, NV Quế
Tạp chí Khoa học Đại học Vinh, tập 36, 63-72, 2007
62007
Giải pháp xây dựng kho ngữ vựng song ngữ Việt-Ê Đê dựa trên mô h́nh tương tác Việt-Ê Đê
TML Hoàng, HK Phan
52016
Lê Hồng Phương, Sử dụng bộ gán nhăn từ loại xác suất Qtag cho văn bản tiếng Việt
NTM Huyền, VX Lương
Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ nhất về Nghiên cứu phát triển và ứng dụng …, 2003
52003
Phạm Văn Hoan, Phạm Tuấn Hùng, Trần Trung Ninh, Cao Thị Thặng, Lê Trọng Tín, Nguyễn Phú Tuấn (2006)
NX Trường
Hóa học 11 sách giáo viên, 0
4
Các giải pháp xây dựng và phát triển nguồn tài nguyên thông tin phục vụ đào tạo theo học chế tín chỉ tại Thư viện Trường CĐSP TT Huế
HV Thành
Báo cáo tại Hội nghị tổng kết 03 năm đào tạo theo học chế tín chỉ ở Trường …, 2012
32012
Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm Hóa học trung học phổ thông
ĐT Oanh, ĐX Thư, PĐ Hiến, CV Giang, PT Hùng, PN Bằng
NXB Giáo dục, Hà Nội, 2007
32007
Dự báo cực đại động đất phần đất liền lănh thổ Việt Nam trên cơ sở phân loại dạng vỏ Trái đất
CĐ Triều, NT Lư, MX Bách, NH Tuyên, PN Hưng, TA Tuấn
Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT ĐVL Việt nam lần thứ 5, 159-171, 2007
32007
Phân cụm từ tiếng Việt bằng phương pháp học máy cấu trúc
N Lê Minh, CH Trụ
thực hiện trong khuôn khổ đề tài Nhà nước “Nghiên cứu phát triển một số sản …, 0
3
Mô phỏng quá tŕnh cung cấp nhiên liệu linh hoạt syngas-biogas-hydrogen cho động cơ tĩnh tại đánh lửa cưỡng bức
BV Ga, NV Đông, CX Tuấn, VA Vũ
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, 17-23, 2022
22022
Xác định siêu vết Pb (II) trong nước tự nhiên bằng phương pháp von-ampe ḥa tan anôt, sử dụng điện cực nano cacbon paste biến tính
CV Hoàng, NT Liễu, TX Giản, TA Đức, TV Nghi, NV Hợp, BT Minh
Tạp chí phân tích Hóa, Lư và Sinh học, 75-81, 2010
22010
Gán nhăn từ loại cho tiếng Việt dựa trên văn phong và tính toán xác suất
NQ Châu, PT Tươi, CH Trụ
Trong tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ-ĐHQG TP. HCM, 2006
22006
Trung tâm nghiên cứu Bảo vệ Môi trường Đại học Đà Nẵng
BV Ga, CX Lê Thị Hải Anh, THL Tuấn
Kết quả nghiên cứu giai đoạn 2, 0
2
Thành phần nhiên liệu và góc đánh lửa sớm tối ưu của động cơ sử dụng hỗn hợp syngas-biogas-hydrogen
BTM Tú, BV Ga, CX Tuấn, VA Vũ
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, 40-46, 2022
12022
Indexing based on topic modeling and MATHML for building Vietnamese technical document retrieval effectively
TC Xuan, LB Khanh, HV Trung, HNT Thu, TD Thanh
Context-Aware Systems and Applications: 4th International Conference, ICCASA …, 2016
12016
Xây dựng giải pháp bảo mật BioPKI và ứng dụng để bảo mật hệ thống nhận dạng vân tay
NTH Thuỷ, NV Toàn, NN Kỷ, NTH Lan
Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và …, 2010
12010
Mô phỏng quá tŕnh cháy viên nén nhiên liệu (RDF) trong không khí
BV Ga, HA Tuấn, CX Tuấn, VA Vũ, NX Sơn, VN Tùng
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, 35-41, 2024
2024
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20