Bùi Kiên Trung
Bùi Kiên Trung
Kinh tế/Quản lư giáo dục
Email được xác minh tại neu.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Does e-learning service quality influence e-learning student satisfaction and loyalty? Evidence from Vietnam
HTNHTP Long Pham, Yam B. Limbu, Trung K. Bui
International Journal of Educational Technology in Higher Education 1 (16:7 …, 2019
130*2019
Ngân hàng số và yêu cầu về nhân lực ngành Ngân hàng trong bối cảnh mới
BKT sự
"Hệ thống Ngân hàng và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư - ICBF 2019 …, 2019
2019
Income and Financial Literacy of the poor in Vietnam's Rural Areas
BKT ctc
International Conference on Contemporary Issues In ECONOMICS, MANAGEMENT AND …, 2019
2019
Chất lượng dịch vụ hỗ trợ đào tạo và quy tŕnh kiểm soát chất lượng dịch vụ hỗ trợ đào tạo
BKTLT Thủy
E-Learing - KInh nghiệm và cơ hội hợp tác 1 (1), 256-279, 2019
2019
Đổi mới cơ chế tài chính thúc đẩy đơn vị sự nghiệp chuyển đổi thành công ty cổ phần
BKTKT Anh
Tạp chí Tài chính 716 (ISSN-2615-8973), 15-18, 2019
2019
Các nhân tố tác động đến tiếp cận dịch vụ tài chính qua ngân hàng số: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
KTA Bùi Kiên Trung, Phạm Bích Liên
Kinh tế và Phát triển 261 (1), 20-29, 2019
2019
Factors impact on accessing to financial service via Digital banking – the case study of Vietnam
TKB Lien B.Pham, Anh K.The
CONFERENCE PROCEEDINGS 1st International Conference on Contemporary Issues …, 2018
2018
Giáo dục 4.0 - Tầm nh́n mới cho giáo dục tương lai
BK Trung, NĐ Ḥa, LT Thủy
Hội thảo KH quốc gia "Đào tạo trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp …, 2017
2017
Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, sự hài ḷng và ḷng trung thành của sinh viên trong đào tạo từ xa E-Learning
BK Trung
Đại học Kinh tế quốc dân (Vietnam National Economics University), 2016
2016
Đào tạo từ xa trực tuyến tại Việt Nam: Mô h́nh phát triển tại ĐH Kinh tế quốc dân
BK Trung, LT Thành, ĐQ Vinh
Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Dạy-Học-Chia sẻ: Hội nhập quốc tế" 1 (1), 72-78, 2015
2015
Xây dựng mô h́nh lư thuyết về mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, sự hài ḷng và sự trung thành của sinh viên trong đào tạo từ xa
PL Bùi Kiên Trung
Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ (ICYREB 2015 …, 2015
2015
Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đào tạo tới sự hài ḷng và ḷng trung thành của sinh viên trong đào tạo trực tuyến
BK Trung, P Long
Kinh tế phát triển 1 (222), 87-96, 2015
2015
Chất lượng dịch vụ đào tạo, sự hài ḷng và mức độ trung thành của sinh viên trong môi trường đào tạo trực tuyến: Một nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam
BK Trung, LĐ Trung
Kinh tế phát triển 2 (220), 94-104, 2015
2015
Phát triển Đào tạo từ xa trong xu hướng đổi mới cơ chế hoạt động của trường ĐH Kinh tế quốc dân giai đoạn 2015-2017
BK Trung, LT Thành, NĐ Hòa
Kỷ yếu HT khoa học “Triển khai thực hiện đề án đổi mới cơ chế hoạt động của …, 2015
2015
Sơ kết chương tŕnh đào tạo từ xa theo phương thức E-Learning
BK Trung, NĐ Hòa
Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Sơ kết chương tŕnh đào tạo từ xa Neu-Edutop theo …, 2014
2014
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–15