Theo dơi
DINH Tien Minh
DINH Tien Minh
University of Economics Ho Chi Minh City
Email được xác minh tại ueh.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
The trend of showrooming and webrooming behaviors of the consumers in Ho Chi Minh City
DT Minh
Proceedings of the 3rd IBEA International Conference on Business, Economics …, 2015
92015
An Emerging Marketing Technology: Sensory marketing applied in Retail industry
DT Minh, PTT Ly
The Second International Conference on The Secret of Japanese Economy: The …, 2015
62015
Components of brand equity: the case of Binh Thuan dragon fruit
NTN Huyen
Journal of Economic Development, 2014
62014
Development of Non-Store Retail in the Globalization Era
DT Minh, LEAH Tram
Ho Chi Minh: Conference Paper, 2016
42016
Factors affecting consumer’s bargaining behavior: The case of fashionable clothing
DT Minh, PTY Linh, HTK Nhan, NTH Trang, TLNT Uyen, PK Xuan
HCMCOUJS-ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION 10 (1), 2020
32020
Competition and Integration of academic education and vocational training in ASEAN Economic Community
DT Minh
Đại học An Giang, 2015
32015
Giáo tŕnh Marketing căn bản
DT Minh
NXB Thống Kê, thành phố Hồ Chí Minh, 2014
32014
How transformational leadership, workplace spirituality and resilience enhance the service recovery performance of FLEs: a theoretical integration of COR theory and SDT
HT Kim Quy, MD Tran, DT Minh
Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 2023
22023
Location-based service information disclosure on social networking sites: The effect of privacy calculus, subjective norms, trust, and cultural difference
T Van Binh, DT Minh, LTH Linh, T Van Nhan
Information Services & Use, 1-25, 2023
22023
Perceived Risk of Sharing Other People's Information on Facebook: The Perspective of Young People in Ho Chi Minh City, Vietnam
DT Minh, ctg
Management Review: An International Journal 16 (2), 69-85, 2021
22021
The Integrations with Augmented Reality Advertisements from the Perspectives of Vietnamese Consumers
DT Minh, HC Long, TT Vy
Journal of Hunan University Natural Sciences 47 (9), 2020
22020
Phân tích sự ảnh hưởng của đặc điểm video quảng cáo trực tuyến trên nền tảng Youtube lên sự bị xâm nhập của người xem dẫn đến hành động bấm bỏ qua hay xem tiếp
DT Minh, ctg
Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á 32 (10), 96-119, 2022
12022
Components of brand equity of Binh Thuan Dragon fruit
NQ Le, BV Nguyen, DT Minh
Science and Technology Development Journal 17 (2), 85-94, 2014
12014
Employees’ belief restoration in a crisis context: the role of servant leadership, workplace spirituality, and proactive personality
HTK Quy, MD Tran, DT Minh
Human Resource Development International, 2023
2023
Creative adaptability and negative emotions of employees during a crisis: the role of servant leadership
HTK Quy, MD Tran, DT Minh
International Studies of Management & Organization, 1-20, 2023
2023
How gamification affects online shopping behavior: An approach with youngsters (aged 16 – 30)
DT Minh, LVL Oanh, Nguyen, D.Q.
Cogent Business & Management 2256076 (2256076), 1-13, 2023
2023
Mitigating the negative emotions of employees in times of crisis: The role of workplace spirituality and employees' creative adaptability
HTK Quy, MD Tran, DT Minh
Global Business and Organizational Excellence, 2023
2023
Nghiên Cứu Hoạt Động Khởi Nghiệp Trực Tuyến Của Sinh Viên Đại Học Tại Việt Nam. Nghiên cứu khoa học cấp Bộ
DT Minh, ctg
2023
Nâng cao nhận thức người dùng đối với các sản phẩm bao b́ nhựa thông qua nghiên cứu hệ thống mă số nhận diện nhựa. Nghiên cứu khoa học cấp trường
DT Minh, ctg
2022
Cơ sở khoa học cho việc hoạch định chiến lược Marketing du lịch liên kết bốn tỉnh Phú Yên – B́nh Định – Đắc Lắc – Gia Lai. Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Quốc Gia
C tài PGS. TS. Đỗ Thị Kim Hảo, DT Minh, ctg
2022
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20