DINH Tien Minh
DINH Tien Minh
University of Economics Ho Chi Minh City
Email được xác minh tại ueh.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đềTrích dẫn bởiNăm
Components of brand equity: the case of Binh Thuan dragon fruit
TNH Ngo, NV Bằng, DT Minh
Journal of Economic Development, 142-160, 2014
22014
Development of Non-Store Retail in the Globalization Era
DT Minh, LEAH Tram
Ho Chi Minh: Conference Paper, 2016
12016
Sách chuyên khảo: Các yếu tố quyết định sự thu hút khách hàng mua sắm của các trung tâm thương mại trường hợp TP.HCM
DT Minh
2019
Tài liệu học tập môn Marketing trong kinh doanh, Nghiên cứu Marketing, Marketing Quốc tế phục vụ chương trình đào tạo Đại học Chính qui tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
DT Minh
2018
The Role of Mobile Devices in Vietnam Retail Industry
DT Minh
Annual Seminar: Reinventing The Business Marketing in The 4.0 Revolution …, 2017
2017
Phát triển thương mại bán lẻ trực tuyến tại TP.HCM. Đề tài NCKH cấp tỉnh
HT Hang, DT Minh, BUIT Trang
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2017
2017
Vòng khởi đầu một làn sóng lan truyền trong kỷ nguyên số và tình huống của ngành điện tử tại Việt Nam
DT Minh, PTT Vy
Hội thảo thường niên về Thương mại: Tương tác Thương mại giữa Việt Nam và …, 2017
2017
Nghiên cứu hành vi tìm kiếm và lựa chọn cách thức du lịch: Xem xét trường hợp người dân thành phố Đà Nẵng
DT Minh, LEH Tran
Hội thảo khoa học: Ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch: Xu hướng và …, 2017
2017
Thực trạng giảng dạy tiếng Anh và giải pháp nâng cao khả năng tiếng Anh cho sinh viên UEH
DT Minh
Hội nghị khoa học: Phương pháp giảng dạy và đánh giá môn học chương tŕnh …, 2017
2017
Nghiên cứu thái độ người tiêu dùng TPHCM đối với quảng cáo trực tuyến trên mạng xă hội Facebook
DT Minh, LETH Linh
Hội thảo khoa học: Phát triển thương mại bán lẻ trực tuyến tại Thành phố Hồ …, 2016
2016
Phát triển thương mại bán lẻ trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ Hội nhập kinh tế Quốc tế.
DT Minh
Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Phát triển thương mại bán lẻ trực tuyến tại Thành …, 2016
2016
Những tác động của việc gia nhập AEC, TPP đến thị trường bảo hiểm Việt Nam
DT Minh
Hội thảo khoa học: Gia nhập AEC, TPP: Cơ hội và thách thức cho thị trường …, 2016
2016
Nghiên cứu thái độ người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh đối với quảng cáo trực tuyến trên mạng xă hội Facebook
ĐT Minh
2016
The Retail Market of Mekong Delta Key Economic Region in International Integration Trend
DT Minh, PTT Ly, LETH Linh
International Seminar on Vietnam Retail Market in The Globalization …, 2016
2016
Hành vi showrooming và webrooming của người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh: Xem xét trường hợp tại kênh bán lẻ truyền thống và kênh bán lẻ trực tuyến
DT Minh, PTT Vy, VUN Yen
Nghiên cứu khoa học cấp trường. Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2016
2016
Xây dựng mô hình nghiên cứu các yếu tố quyết định sự thu hút khách hàng mua sắm của các trung tâm thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tham khảo mô hình Châu Âu
ĐT Minh
2015
The trend of showrooming and webrooming behaviors of the consumers in Ho Chi Minh City
DT Minh
Proceedings of the 3rd IBEA International Conference on Business, Economics …, 2015
2015
An Emerging Marketing Technology: Sensory marketing applied in Retail industry
DT Minh, PTT Ly
The Second International Conference on The Secret of Japanese Economy: The …, 2015
2015
Các thành phần tài sản thương hiệu trái cây tươi Việt Nam: Trường hợp thanh long B́nh Thuận
N Thị Ngọc Huyền, N Viết Bằng, Đ Tiên Minh
Tạp chí Phát triển Kinh tế, 61-82, 2014
2014
Các yếu tố quyết định sự thu hút khách hàng của các trung tâm thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh
N Thị Ngọc Huyền, Đ Tiên Minh, N Viết Bằng
Tạp chí Phát triển Kinh tế, 70-86/T, 2014
2014
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20