Vơ Thành Thiên
Vơ Thành Thiên
Vietnam Korea University of Informtion and Communication Technology - The University of Danang
Email được xác minh tại vku.udn.vn
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Thẩm mỹ truyền thông
JS Yoon, TT Vơ, TV Vơ
2019
Giới thiệu về đồ hoạ máy tính
K Oh, TTV Lê, TT Vơ
2019
Auto cad trong thiết kế nội thất
JY Kim, THQ Trần, TT Vơ
2019
Thiết kế nội thất
SY Kim, JY Kim, THQ Trần, TT Vơ, VC Trần
2019
Ngành bán lẻ Việt Nam với Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
THT Ngô, TT Vơ
Thương mại và phân phối, 1055 - 1061, 2018
2018
H́nh tượng long mă trên b́nh phong ngoại án thời Nguyễn ở Huế
TT Vơ
Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, 2017
2017
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–6