Theo dơi
Ngoc Khanh Huynh
Ngoc Khanh Huynh
Mục liên kết không xác định
Email được xác minh tại st.ueh.edu.vn
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Empirical analysis of internet banking adoption in Vietnam
B Nguyen-Viet, K Ngoc Huynh
Cogent Economics & Finance 9 (1), 1992876, 2021
152021
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.