Wiki Điện Máy
Wiki Điện Máy
wikidienmay.com
Email được xác minh tại molms.com - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Hóa học hữu cơ tập 1
ĐN Tại, NT Thuận
NXBGD, Hà Nội, 2010
62010
Oxi hóa chọc lọc ancol benzylic trên xúc tác perovskit chứa crom mang trên oxit mao quản trung b́nh
NT Thuận, NT Thảo, PT Thắm
Vietnam Journal of Chemistry 47 (2), 180, 2009
42009
Thiết kế hệ thống thu nhận tín hiệu điện tâm đồ trong thời gian thực dựa trên giao tiếp âm thanh-soundcard tích hợp trong máy tính
DT Lượng, NĐ Thuận, NT Hà, TQ Đức, PN Tú, NP Kiên
VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 30 (2), 2014
22014
Nghiên cứu tổng hợp và chế tạo sơn ngụy trang hấp thụ sóng điện từ ra ar trên cơ sở polyme dẫn chứa ferocen và spinel ferit, luận án tiến sĩ
HA Tuấn, NT Thuận, NV Bắc
Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
22010
Nghiên cứu phản ứng ankyl hóa benzen trên xúc tác MCM-22 biến tính
NT Thuận, CT Dũng
Vietnam Journal of Chemistry 45 (2), 136, 2007
12007
Hóa học hữu cơ: phần bài tập
NT Thuận
Khoa học Kỹ thuật, 2003
12003
Phản ứng aldol hóa chọn lọc lập thể: Phần 2. Những nghiên cứu gần đây trong lĩnh vực xúc tác hữu cơ và hóa học xanh
NT Thuận, ĐT Tuấn, N Hiển, TQ Hùng
Vietnam Journal of Chemistry 56 (3), 263-273, 2018
2018
Ảnh hưởng của pH đến quá tŕnh tổng hợp hiđrotanxit Mg‐Cu‐Al ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng oxi hóa stiren
LTK Huyền, NT Thảo
Vietnam Journal of Chemistry 56 (3), 312-317, 2018
2018
Phản ứng aldol chọn lọc lập thể. Phần 1: Các phát triển gần đây và ứng dụng trong tổng hợp hữu cơ.
NT Thuận, N Hiển, ĐT Tuấn
Vietnam Journal of Chemistry 55 (3), 265, 2017
2017
Động lực học của quá tŕnh đa phân tử không ổn định với sự tích tụ sản phẩm ngưng kết trên các chất xúc tác dị thể
NT Thuận
VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 5 (4), 2017
2017
Nghiên cứu ảnh hưởng của pH đến sự h́nh thành xúc tác hidrotanxit Mg-Ni-Al-CO3 dùng cho phản ứng oxi hóa chọn lọc stiren bằng hidroperoxit
ĐV Long, HT Huệ, NT Thảo, HH Thu
VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 32 (4), 2016
2016
Bài Tổng quan: Phản ứng Michael chọn lọc lập thể của các enolat và ứng dụng trong tổng hợp hữu cơ
NT Thuận, ĐT Tuấn
Vietnam Journal of Chemistry 54 (5), 529, 2016
2016
Hứng thú đối với công việc của người lao động tại các doanh nghiệp dệt may, da giầy Thành phố Hải Pḥng
NT Thuận
VNU Journal of Social Sciences and Humanities 2 (3), 288-301, 2016
2016
Phản ứng Kumada: những phát triển gần đây và ứng dụng trong tổng hợp hữu cơ
NT Thuận, ĐT Tuấn
Vietnam Journal of Chemistry 53 (4), 401-408, 2015
2015
Tổng hợp, đặc trưng cấu trúc vật liệu xCu-30Ti-SBA-15 và ứng dụng làm xúc tác phân hủy phenol trong môi trường nước
VV Nhượng, NT Thảo
Vietnam Journal of Chemistry 53 (6), 724, 2015
2015
Bài tập hóa học hữu cơ
NT Thuận
Giáo dục, 2015
2015
Study on synthesis and ring opening of cis-1-tosyl-2-tosylmethyl-3-(trifluoromethyl)-aziridine
PT Thắm, PT Chính, ĐTT Anh, NT Thuận, NV Tuyến
Vietnam Journal of Chemistry 52 (1), 14, 2014
2014
Effect of the intra-perovskite lattice copper on the reducibility of La (Co, Cu) O3.
NT Thảo, NT Thuận, S Kaliaguine
Vietnam Journal of Chemistry 48 (1), 2010
2010
ViệtGap trong sản xuất rau an toàn ở thành phố Hà Nội
NT Thuận
2010
Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng xúc tác nanospinel ZnAl2O4.
NT Thuận, NH Vinh, HH Thu, NT Mai
Vietnam Journal of Chemistry 48 (3), 2010
2010
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20