Minh Q. Dam
Minh Q. Dam
Phu Xuan University
Verified email at pxu.edu.vn - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Exploring Vietnamese co-authorship patterns in social sciences with basic network measures of 2008-2017 Scopus data
TM Ho, HV Nguyen, TT Vuong, QM Dam, HH Pham, QH Vuong
F1000Research 6, 2017
322017
Timing of Holocene sand accumulation along the coast of central and SE Vietnam
D Quang-Minh, M Frechen, T Nghi, J Harff
International Journal of Earth Sciences 99 (8), 1731-1740, 2010
142010
GIS and image analysis to study the process of late Holocene sedimentary evolution in Balat River Mouth, Vietnam
T Nghi, MT Nhuan, C Van Ngoi, N Van Dai, DX Thanh, ND Nguyen, ...
Geoinformatics 14 (1), 43-48, 2003
52003
Web-Based GIS-usage in tourism
H Wessel, V Vuong, J Hartlei, MQ Dam
International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure …, 2006
32006
Ai sở hữu bao nhiêu tiền và liệu c̣n đất cho tay chơi mới
ĐQ Minh, HA Đức, P Hiệp
Báo Tuổi trẻ số ra ngày 23 (5), 2018, 2018
22018
Vietnamese non public universities: Policy uncorking needed
L Pham, M Dam
Vietnamese: GDDH ngoai cong lap o Vietnam, nhung nut that can thao go). Tuoi …, 2014
2*2014
with basic network measures of 2008-2017 Scopus data
TM Ho, HV Nguyen, TT Vuong, QM Dam, HH Pham, QH Vuong
12017
Introducing a tool to gauge curriculum quality under Sustainable Development Goal 4: The case of primary schools in Vietnam
AD Hoang, HH Pham, YC Nguyen, QH Vuong, MQ Dam, T Tran, ...
International Review of Education, 1-29, 2020
2020
Khái niệm đại học trên thế giới đang thay đổi. RPE Discussion Papers 4-2018
PH Hiep, ĐQ Minh, PT Ly
OSF Preprints, 2019
2019
Modeling the Late Pleistocene-Holocene Coastline Evolution of the Nha Trang Area, Central Vietnam
MQ Dam
2006
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ PHẦN MỀM TRA CỨU KHOÁNG VẬT MMINERALS 2.01
NN Trường, ĐQ Minh, NT Dương, HTM Thảo, TTT Thúy, TTT Nhàn, ...
VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES 27 (1), 89-93, 2005
2005
Sediment distribution pattern and the role of material sources on the inner shelf off Nha Trang
HVĂN LONG, ĐÀMQ MINH
Journal of Geology, 46, 2005
2005
Xây dựng cơ sở dữ liệu hướng dẫn xác định khoáng vật và đá (Magma, biến chất) trong lát mỏng thạch học và mẫu mài láng dưới kính hiển vi phân cực với sự hỗ trợ của máy tính: Đề …
TN Nguỵ, TH Dương, NH Sơn, TMT Nguyễn, VT Vũ, QM Đàm
H.: ĐHQGHN, 2004
2004
Xây dựng bộ Atlat khoáng vật tạo đá và tạo quặng của đá Magma (trên cơ sở tổ hợp cộng sinh khoáng vật)
TVT Đỗ, TD Nguyễn, TTN Trần, QM Đàm
H.: ĐHQGHN, 2004
2004
Giai đoạn phát triển trầm tích Kainozoi trũng Sông Hồng trong mối quan hệ với hoạt động địa động lực
T Nghi, TH Thân, NT Lan, ĐX Thành, ĐQ Minh, TTT Nhàn, PNH Vũ
VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES 26 (3), 193-201, 2004
2004
Xây dựng cơ sở dữ liệu hướng dẫn xác định khoáng vật và đá dưới kính hiển vi phân cực với sự trợ giúp của máy tính
NT Nhung, ĐQ Minh, DT Hưng, NTM Thuyết, NH Sơn, PTT Thủy, ...
VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES 26 (4), 379-384, 2004
2004
IMPACT OF SEA LEVEL RISE ON COASTAL RESOURCE IN VIETNAM
N Tran, TN Mai, VL Dang, VN Chu, TL Nguyen, QM Dam, DQ Pham
Annual Report of FY 2003, The Core University Program between Japan Society …, 2004
2004
GIS and Image Analysis to Study the Process of Late Holocene Sedimentary Evolution in Balat River Mouth, Vietnam.
N Tran, TN Mai, VN Chu, VD Nguyen, XT Dinh, DN Nguyen, TL Nguyen, ...
Japan Society of Geoinformatics, 2003
2003
A New Software Package for Rittmann Norm Calculation
DQ Minh
Geoinformatics 14 (1), 55-58, 2003
2003
Xử lư kết quả phân tích độ hạt bằng phương pháp Toán Tin
ĐQ Minh, TT Nhàn, NV Tâm, ĐX Thành
VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES 24 (2), 181-188, 2002
2002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20