Theo dơi
thi thanh tu tran
thi thanh tu tran
Associate Professor, Vietnam National University Hanoi, Vietnam Japan University
Email được xác minh tại vnu.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Impact of ownership structure and bank performance-an empirical test in Vietnamese banks
NH Son, TTT Tu, DX Cuong, LA Ngoc, PB Khanh
International Journal of Financial Research 6 (4), 123, 2015
352015
Relationship between Gender Diversity on Boards and Firm¡¯ s Performance-Case Study about ASEAN Banking Sector
TTT Tu, HH Loi, TTH Yen
International Journal of Financial Research 6 (2), 150-159, 2015
342015
Factors affecting green banking practices: Exploratory factor analysis on Vietnamese banks
TTT Tu, NTP Dung
Journal of Economic Development, 4-30, 2017
282017
Determinant of access to rural credit and its effect on living standard: Case study about poor households in northwest, Vietnam (Note 1)
TTT Tu, NQ Viet, HH Loi
International Journal of Financial Research 6 (2), 2015
192015
Green bank: International experiences and Vietnam perspectives
TTT Tu, TTH Yen
Asian Social Science 11 (28), 188, 2015
162015
Testing the relationship between corporate governance and bank performance–an empirical study on Vietnamese banks
TTT Tu, NH Son, PB Khanh
132014
Socio-economic impact of rural credit in northern Vietnam: Does it differ between clients belonging to the ethnic majority and the minorities?
TTT Tu, NP Ha, TTH Yen
Asian Social Science 11 (10), 159, 2015
112015
Developing corporate governance index for Vietnamese banking system
TTT Tu, PB Khanh, PD Quyen
International Journal of Financial Research 5 (2), 175-188, 2014
112014
Bank Restructuring–International Perspectives and Vietnam Practices
NH Son, T Tu, TTH Yen
Accounting and Finance Research 3 (2), p36-50, 2014
112014
Empirical test on impact of monetary policy and fiscal policy on Vietnam stock market
TTT Thanh, LP Thuy, TN Anh, T Do Thi, TTH Truong
International Journal of Financial Research 8 (2), 135-144, 2017
92017
Finding economic structure and capital structure for a “greener” economy
T Tran, B Trinh, NT Nhung, NP Thao
Journal of Economic Research 13, 3153-3167, 2016
72016
Đổi mới cơ cấu vốn của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam hiện nay
TTT Tú
Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010
72010
Quản trị công ty trong ngân hàng Nghiên cứu điển h́nh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần và Ngân hàng Thương mại Nhà nước
TTT Trần, BK Phạm
VNU JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS 29 (4), 2013
52013
Impact efficiency of trade agreements on Vietnam’s rice export
T Nguyen, T Tran, M Tran, V Hoang, X Hoang, H Phan, K Tran, V Tran
Management Science Letters 10 (5), 1085-1094, 2020
42020
Performance of people’s credit funds in Vietnam: the case of Mekong river delta.
TTT Tu, TB Minh
42016
Phát triển nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội
TTT Tú, ĐTT Vân
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, 21-31, 2015
42015
Quản trị công ty trong ngân hàng thông lệ quốc tế và thực tiễn Việt Nam
TTT Tú
NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2015
32015
Tác động của cấu trúc sở hữu đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh tái cơ cấu
NH Sơn, TTT Tú, ĐX Cường, LA Ngọc, PB Khánh
Kỷ yếu Hội thảo Diễn đàn kinh tế mùa Xuân-UBKT Quốc hội và UNDP, 2014
32014
Vietnam banking system–results after 2 years of restructuring
HS Nguyen, TT Tran
Journal of Economic Research, 2014
32014
Testing the relationship between corporate governance and bank performance–an empirical test in Vietnam
HS Nguyen, TTT Tu, PB Khanh
Asian Social Science 10 (11), 2014
32014
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20