Theo dơi
Nhà Thuốc Thân Thiện
Nhà Thuốc Thân Thiện
Y Dược
Không có email được xác minh - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Report on the review of Vietnam’s wildlife trade policy
MH Nguyen, VD Vu, VS Nguyen, VT Hoang, HD Nguyen, NT Pham, ...
CRES/FPD/UNEP/CITES/IUED, Hanoi, Vietnam, 2007
302007
Tourists’ satisfaction with and intentions toward a nature-themed festival: The contribution of destination attributes, festival events, place attachment and life satisfaction
B Nghiêm-Phú, TH Kiều, TTT Hoàng
Journal of Convention & Event Tourism 22 (3), 221-241, 2021
132021
Yếu tố ảnh hưởng đến ḷng trung thành đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
HNK Giao, NT Hiếu
Tạp chí Khoa học Thương mại-Trường Đại học Thương Mại 106, 22-29, 2017
132017
Thuật phóng trong
NX Tŕnh, NQ Lượng, NT Hiếu, NV Quảng
Học viện Kỹ thuật Quân sự, Hà Nội, 2015
92015
Measuring the relationship between behavioral intention and customer-based brand equity by using the Structural Equation Model (SEM)
TTH Hoàng, XĐ Đồng, TQT Nguyễn
VNU JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS 31 (2), 2015
82015
Áp dụng 5S tại các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa ở Việt Nam-Thực trạng và khuyến nghị
ĐM Nguyễn, TC Đỗ, THG Tạ, TTH Hoàng
VNU JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS 29 (1), 2013
82013
A generalization of Ciric quasicontractions for maps on S-metric spaces
NV Dung, NT Hieu, NTT Ly
Thai. J. Math, 2013
52013
Tổng hợp vật liệu nano Fe3O4@ SiO2 cấu trúc lơi vỏ có độ từ hóa cao
LHV Thanh, TTP Anh, NT Kiệt, L Đức
Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ 57 (3), 53-64, 2021
42021
Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
TTN Hoàng
Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2016
42016
Phẫu thuật tim hở ít xâm lấn với nội soi hỗ trợ tại Trung tâm tim mạch Bệnh viện E: Những kinh nghiệm ban đầu qua 63 bệnh nhân phẫu thuật
T Lê Ngọc, HN Công, NP Thảo, TĐ Anh, TN Trần, ĐT Đắc, HN Thành, ...
Tạp chí phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam 7, 24-28, 2014
42014
Nhận xét đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng tiêu chảy nhiễm khuẩn ở trẻ dưới 5 tuổi tại Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm 2020
TTC Phạm, TTH Nguyễn, TTH Hoàng, TH Đỗ, TT Nguyễn
Tạp chí Khoa học Điều dưỡng 4 (2), 08-14, 2021
32021
The implementation of Blended learning approach in higher education institutions-a solution to teaching English in large classes
HTT Hoai, TT Thao
TNU Journal of Science and Technology 199 (6), 87-92, 2019
32019
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn điểm đến của người dân Hà Nội: Nghiên cứu trường hợp điểm đến Huế, Đà nẵng
TTH Hoàng
Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân, 2017
32017
ĐẶC TÍNH HÓA HỌC ĐẤT MĂN TRỒNG LÚA SỎI VÙNG HỒNG DÂN? BẠC LIÊU
NT Hiếu, TK Tính, VC Thành
Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 109-119, 2015
32015
Đánh giá sự tác động của ch́ lên quá tŕnh phát triển phôi cá Ngựa vằn-Danio rerio (Hamilton, 1822
TTP Dung, N Hiếu, NTT Huyền
Tạp chí Khoa học, 122, 2014
32014
Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán lớp 10
NT Thạch
NXBGD Việt Nam, 2006
32006
Value of Travel Social Media Influencers (TSMI) and their Relationship with Trust in Branded Posts Based on the Perspective of Gen Z in Hanoi, Vietnam
HTT Huong, TH Le Thi, PL Hoang, HL Nguyen, QM Tran, N Do Thi
VNU Journal of Economics and Business 1 (3), 2021
22021
Tổng hợp vật liệu Fe3O4@ SiO2 đính Fe0 và xử lư methyl blue trong nước
LHV Thanh, KG Hân, NN Hân, BY Pha, NTN Mai
Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ 57 (4), 40-52, 2021
22021
Nghiên cứu thực nghiệm sự làm việc chịu uốn của dầm bê tông cốt hỗn hợp thép và polyme cốt sợi thủy tinh (GFRP) bị ăn ṃn bởi ion clorua
NT Ninh, TH Linh, ĐV Hải, KV Tài, NT Hiếu
Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD)-ĐHXDHN 15 (3V), 16-26, 2021
22021
Nghiên cứu thực nghiệm sự làm việc chịu uốn của dầm bê tông cốt thép được gia cường bằng tấm composite CFRP ở trạng thái đang chịu tải
DĐ Quỳnh, NT Hiếu, PX Đạt, NM Hùng
Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD)-ĐHXDHN 15 (2V), 1-11, 2021
22021
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20