Follow
VNU Journal of Science: Legal studies
Title
Cited by
Cited by
Year
Using the M-score model in detecting earnings management: Evidence from non-financial Vietnamese listed companies
HA Nguyen, HL Nguyen
VNU Journal of Economics and Business 32 (2), 2016
952016
Influence of solvents on the growth of zinc oxide nanoparticles fabricated by microwave irradiation
DC Ta, VT Nguyen, NL Nguyen
VNU Journal of Science: Mathematics-Physics 25 (2), 2009
162009
Tiếp cận công lư và các nguyên lư của nhà nước pháp quyền
CG Vũ
VNU Journal of Science: Legal Studies 25 (3), 2009
112009
The social re-integration of offenders
KH Nguyễn, D Yvon
VNU Journal of Science: Legal Studies 29 (3), 2013
102013
Should an ESP course be specific or general? A literature review of the specificity debate
VTT Nhă
VNU Journal of Foreign Studies 31 (4), 2015
92015
Một vài suy nghĩ về khái niệm hàng giả trong bối cảnh cuộc chiến chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam
TQA Nguyễn
VNU Journal of Science: Legal Studies 30 (1), 2014
42014
Vấn đề trách nhiệm h́nh sự của pháp nhân trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay
QT Trịnh
VNU Journal of Science: Legal Studies 29 (1), 2013
42013
Những vấn đề lư luận và thực tiễn về h́nh phạt bổ sung trong luật h́nh sự Việt Nam
TSGVCTQ Toản
42011
Một số ư kiến hoàn thiện pháp luật về pḥng ngừa, ngăn chặn trục lợi bảo hiểm trong kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam
HN Doăn
VNU Journal of Science: Legal Studies 30 (3), 2014
32014
Những tiến bộ và hạn chế trong chế định quyền con người, quyền công dân của Dự thảo 3 Hiến pháp 1992 sửa đổi năm 2013
CG Vũ
VNU Journal of Science: Legal Studies 29 (3), 2013
32013
Quan điểm và tiêu chí đánh giá chất lượng ban hành văn bản quản lư nhà nước
ĐHQ Đỗ
VNU Journal of Science: Legal Studies 25 (2), 2009
32009
Bảo vệ quyền con người bằng pháp luật tố tụng h́nh sự
NN Chí
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế-Luật học, số 23, 64-80, 2007
32007
Tổng quan về luật Tài sản
NH Cƣơng
Tạp chí Kinh tế-Luật, 2003
32003
Một số kiến nghị để hoàn thiện pháp luật thi hành án h́nh sự Việt Nam nhằm bảo vệ quyền con người của người chấp hành án phạt tù
TL Nguyễn
VNU Journal of Science: Legal Studies 31 (3), 2015
22015
So sánh các quy định về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng trong Luật Thương mại Việt Nam 2005 và Công ước Viên 1980
TTT Phan
VNU Journal of Science: Legal Studies 30 (3), 2014
22014
Hiệp định Trips: Những tác động tới quy định về các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong Bộ luật H́nh sự năm 1999
TQA Nguyễn
VNU Journal of Science: Legal Studies 30 (2), 2014
22014
Chủ quyền của Việt Nam trên Hải quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và nguyên tắc chiếm hữu thực sự trong Luật Quốc tế
NB Diến, NH Cường
Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Luật học, 13-22, 2014
22014
Tính mới trong việc bảo hộ sáng chế đối với các bài thuốc cổ truyền của Việt Nam
VH Trần
VNU Journal of Science: Legal Studies 29 (2), 2013
22013
Xây dựng pháp luật Việt Nam về sử dụng khoảng không vũ trụ v́ mục đích ḥa b́nh
NB Diến, NH Cường
Tạp chí Khoa học, chuyên san Luật học 26, 1, 2010
22010
Quy chế pháp lư quốc tế chung về biển, đảo và những vấn đề cần áp dụng đối với Hoàng Sa, Trường Sa
BD Nguyễn
VNU Journal of Science: Legal Studies 25 (3), 2009
22009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20