Theo dơi
Gian Quoc Anh
Gian Quoc Anh
Lecturer, Nam Dinh University of Technology Education
Email được xác minh tại moet.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Design and implementation of site-specific rainfall-induced landslide early warning and monitoring system: a case study at Nam Dan landslide (Vietnam)
QA Gian, DT Tran, DC Nguyen, VH Nhu, D Tien Bui
Geomatics, Natural Hazards and Risk 8 (2), 1978-1996, 2017
552017
Low-cost Structural Health Monitoring scheme using MEMS-based accelerometers
TD Tan, NT Anh, GQ Anh
2011 Second International Conference on Intelligent Systems, Modelling and …, 2011
222011
Flexible Configuration of Wireless Sensor Network for Monitoring of Rainfall-Induced Landslide
QA Gian, DT Tran, DC Nguyen, TD Bui
Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 12 (3 …, 2017
16*2017
Wireless technology for monitoring site-specific landslide in Vietnam
A Gian Quoc, C Nguyen Dinh, N Tran Duc, T Tran Duc, S Kumbesan
International Journal of Electrical and Computer Engineering 8 (6), 4448-4455, 2018
142018
Monitoring of landslides in mountainous regions based on FEM modelling and rain gauge measurements
QA Gian, DC Nguyen, DN Tran, DT Tran
International Journal of Electrical and Computer Engineering 6 (5), 2106, 2016
112016
Cross-Layer Design for Wireless Sensor Networks Using Cooja Tool in Contiki Operating System
NC Minh, DT Tran, QT Hoang, TN Bui, GQ Anh, KB Prakash, S El-Rabaie
Intelligent Systems and Networks: Selected Articles from ICISN 2022, Vietnam …, 2022
22022
Improved Design of Automatic Solar Tracking System Based on Integration of Accelerometer, Compass Sensor, and Gps
N Thi Hoa, NC Toan, TV Hanh, GQ Anh, T Hieu, HT Phuong, DT Tran
International Journal of Computing and Digital System, 83-91, 2021
22021
Improvement of the distorted Born iterative method for reconstruction of sound speed
TD Tan, GQ Anh
Proceedings of the VCCA, 2011
22011
Hybrid random under-sampling approach in mri compressed sensing
TV Nguyen, TQ Huy, VD Nguyen, NT Thu, GQ Anh, TD Tan
Intelligent Computing in Engineering: Select Proceedings of RICE 2019, 943-950, 2020
12020
Nghiên cứu phát triển thiết bị đo mưa hỗ trợ cảnh báo trượt lở đất
C Nguyen Dinh, A Gian Quoc, L Nguyen Tuan, A Nguyen Tien, ...
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ 43 (1), 94-101, 2016
12016
Landslide Monitoring System Using an IoT Wireless Sensor Network
GQ Anh, TB Duong, VK Solanki, DT Tran
Modern Approaches in IoT and Machine Learning for Cyber Security: Latest …, 2023
2023
Chaos-based compression sensing on wireless sensor network: enabling a low-power and high-performance system
GQ Anh, CV The, TD Tan
Journal of Military Science and Technology 90, 3-10, 2023
2023
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống tự động bám mặt trời hai bậc tự do dựa trên tính vị trí mặt trời
GQ Anh, TV Hạnh, NT Ḥa, T Hiếu, HT Phương, TĐ Tân
Journal of Military Science and Technology, 52-64, 2019
2019
Xây dựng hệ phân tích rung động sử dụng cảm biến gia tốc vi cơ điện tử và chip xử lư số
GQ Anh, TV Hạnh, NT Ḥa, TĐ Tân
Khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ 6, 173-179, 2015
2015
Cross-Layer Design for Wireless Sensor Networks Using Cooja Tool in Contiki Operating System
CM Nguyen, DT Tran, QT Hoang, TN Bui, QA Gian, BP Kolla, ER Sayed
Monitoring and Early Warning of Landslides in Northern Mountainous Regions
T Duc-Tan, N Dinh-Chinh, T Duc-Nghia, GQ Anh
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–16