Theo dơi
Thông Châu V.T.
Thông Châu V.T.
Đại học Huế, Trường Đại học Nông Lâm
Email được xác minh tại hueuni.edu.vn
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Modeling soil erosion within small mountainous watershed in central Vietnam using GIS and SWAT
TT Phuong, CVT Thong, NB Ngoc, H Van Chuong
Resour. Environ 4 (3), 139-147, 2014
392014
Nghiên cứu và dự báo biến động sử dụng đất tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Ḥa ứng dụng trong chuỗi Markov và GIS
HV Chương, CVT Thông, HC Hưng
Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế 1 (1 …, 2017
12017
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ MỘT SỐ HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN CÓ TRONG CÂY DIỆP HẠ CHÂU TRÊN HAI LOẠI ĐẤT TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NV Đức, PV Cường, CVT Thông, PT Lâm, PTD Thuận
Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế 6 (2 …, 2022
2022
Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và một số hợp chất thiên nhiên có trong cây diệp hạ châu trên hai loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế= Assessing growth …
TL Phan, VĐ Nguyễn, VC Phan, TDT Phan, VTT Châu
2022
HIỆU QUẢ CỦA VIỆC TRỒNG XEN GIỐNG GỪNG DÉ (Zingiber officinale Rosc.) TRONG VƯỜN CAO SU KIẾN THIẾT CƠ BẢN TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
TP Đong, TD Hoa, NM Hieu, NH Anh, CVT Thong, N Van Duc
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 130 (3B …, 2021
2021
THỰC TRẠNG QUẢN LƯ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA CỦA CÁC CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG B̀NH
TT Phuong, ĐTM Chinh, CVT Thong, NN Bich, HV Hoang
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 130 (3A …, 2021
2021
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ
N Van Duc, TTH Tu, CVT Thong
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 130 (3A …, 2021
2021
SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG CỎ NGỌT (Stevia rebaudiana bertoni) TRONG VỤ ĐÔNG NĂM 2018 TẠI THỪA THIÊN HUẾ
NV Đức, TTP Nhung, TV Thắng, CVT Thông, HK Toản, TTH Hải
Hue University Journal of Science: Natural Science 128 (1E), 133-141, 2019
2019
Nghiên cứu một số giá thể hữu cơ thay thế cát biển trong canh tác cây hành tím tại xă B́nh Hải, huyện B́nh Sơn, tỉnh Quảng Ngăi
NV Đức, NH Tuyển, NT Vân, CVT Thông
Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế 2 (3 …, 2018
2018
Đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ ớt cay a riêu tại xă Mà Cooih, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
NV Đức, TC Úy, ĐC Thanh, DV Hậu, CVT Thông, PTK Liền
Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế 2 (2 …, 2018
2018
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GIỐNG NGÔ NẾP LAI VÀ MẬT ĐỘ GIEO TRỒNG THÍCH HỢP TẠI TỈNH PHÚ YÊN
NV Đức, CVT Thông
Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế 1 (1 …, 2017
2017
CHÍNH SÁCH VÀ TẾ CỦA PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT Ở VÙNG VEN ĐÔ: Trường hợp nghiên cứu tại xă Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
H Kiệt, NB Ngọc, CVT Thông, TT Phượng
Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities 93 (5), 2014
2014
Phát hiện sai trong hệ thống kiểm tra bằng Test xoay ṿng cho các thiết bị số
VT Chau
Journal of Computer Science and Cybernetics 4 (3-4), 14-16, 1988
1988
THỰC TRẠNG QUẢN LƯ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA CỦA CÁC CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG B̀NH
TT Phượng, ĐTM Chinh, CVT Thông, NB Ngọc, HV Hoàng
STUDYING THE COMPOSITION AND RATIO OF ORGANIC SUBSTRATES REPLACING SAND IN SHALLOT CULTIVATION IN BINH HAI COMMMUNE, BINH SON DISTRICT, QUANG NGAI PROVINCE
N Van Duc, CVT Thong
VIETNAM JOURNAL OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, 74, 0
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–15