Theo dơi
Non Duong Quoc
Non Duong Quoc
Master
Email được xác minh tại hueuni.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Drought and conflicts at the local level: Establishing a water sharing mechanism for the summer-autumn rice production in Central Vietnam
C Van Huynh, CT van Scheltinga, TH Pham, NQ Duong, PT Tran, ...
International soil and water conservation research 7 (4), 362-375, 2019
162019
The role of parents on their children’s academic performance
L Nguyen, N Duong, H Dinh, M Nguyen, T Nguyen
Management Science Letters 11 (3), 747-756, 2021
92021
Unveiling urban households’ livelihood vulnerability to climate change: An intersectional analysis of Hue City, Vietnam
NH Ngu, NQ Tan, DQ Non, NC Dinh, PTP Nhi
Environmental and Sustainability Indicators 19, 100269, 2023
52023
Growth performance of growing pigs kept on small-holder farms in Central Vietnam and fed diets containing either ruminant or fish meal
LQ Nguyen, H Everts, N Duong, PV Tanh, AC Beynen
32003
Nguyễn Hoàng Khánh Linh và Nguyễn Bích Ngọc (2017)
HV Chương, DQ Nơn, PH Tỵ, TT Phượng, PG Tùng
Cơ chế chia sẻ nguồn nước cấp địa phương: Giải pháp ứng phó với hạn hán …, 0
3
Nghiên cứu t́nh h́nh hạn hán đất trồng lúa vụ hè thu bằng công nghệ Viễn thám và GIS tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
HV Chương, NHK Linh, PG Tùng, TT Phượng, DQ Nơn, LĐ Phùng
Tạp chí Khoa học Đại học Huế 4, 103, 2015
22015
Active learning-based random forest algorithm used for soil texture classification mapping in Central Vietnam
NH Ngu, NN Thanh, TT Duc, DQ Non, NTT An, S Chotpantarat
Catena 234, 107629, 2024
12024
Nghiên cứu ảnh hưởng của hạn hán đối với đất trồng lúa tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
NH Ngữ, NTN Linh, DQ Nơn
Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế 2 (1 …, 2018
12018
SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM LANDSAT NGHIÊN CỨU SỰ SUY GIẢM DIỆN TÍCH RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC; TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 1995-2014
HV Chương, PG Tùng, NB Ngọc, NHK Linh, PH Tỵ, TT Phượng, DQ Nơn
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 119 (5), 2016
12016
Degradation of Soil Quality Related Physical and Chemical Properties Affected by Agricultural Practice in Le Thuy District, Quang Binh Province, Vietnam.
NH Ngu, NP Khoa, DQ Non, PTP Nhi
Indian Journal of Agricultural Research 58 (2), 2024
2024
BIẾN ĐỘNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI KHU VỰC TRUNG TÂM VÀ VEN ĐÔ THÀNH PHỐ HUẾ
DQ Non, PTT Hien, NH Ngu
Hue University Journal of Science: Economics and Development 133 (5A), 87–99 …, 2024
2024
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THOÁI HOÁ ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG B̀NH
NH Ngu, TT Duc, NB Ngoc, PTT Hien, DQ Non, TN Ha, NP Khoa
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 132 (3A …, 2023
2023
BIẾN ĐỘNG GIÁ ĐẤT ĐÔ THỊ TRONG GIAI ĐOẠN 2017–2020: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
DQ Non, NH Ngu, TN Ha, NTT Nhung
Hue University Journal of Science: Economics and Development 130 (5C), 123 …, 2021
2021
ẢNH HƯỞNG CỦA XÂM NHẬP MẶN ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA TẠI XĂ QUẢNG THÁI, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NT Hai, DQ Non
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 130 (3B …, 2021
2021
Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ khô hạn đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh, tỉnh Quảng B́nh
HNT Lê, HN Nguyễn, QN Dương, TNL Nguyễn, TP Nguyễn
2021
THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG THÁCH THỨC TRONG QUẢN LƯ ĐẤT NGẬP NƯỚC TẠI VÙNG CỬA SÔNG Ô LÂU, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: CURRENT STATUS AND CHALLENGES IN MANAGEMENT OF WETLANDS IN O LAU RIVER …
DQ Nơn, NH Ngữ, TĐM Phượng, NTN Linh, NT Nam
Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế 4 (2 …, 2020
2020
International Soil and Water Conservation Research
C Van Huynh, CT van Scheltinga, TH Pham, NQ Duong, PT Tran, ...
2019
Ứng dụng GIS đánh giá rủi ro hạn hán vụ Hè Thu đến sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
LHNT Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Nguyễn Thị Nhật Linh, Dương Quốc Nơn
Hội nghị khoa học địa lư toàn quốc lần thứ XI năm 2019, 2019
2019
Biến đổi khí hậu và giải pháp thích ứng trong sử dụng đất ở vùng duyên hải miền Trung Việt Nam. ISBN: 978-604-912-773-1
PTPN Nguyễn Hữu Ngữ (Chủ biên), Dương Quốc Nơn
2018
TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN ĐẾN T̀NH H̀NH QUẢN LƯ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÙNG NAM TRUNG BỘ: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH 2 VÀ ĐĂK …
NNH Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Dương Quốc Nơn, Nguyễn Thị Nhật Linh, Trương Đỗ ...
Kinh tế sinh thái - Ecologicl Economy Journal 55, 2018
2018
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20