Theo dơi
Tran Tho Dat
Tran Tho Dat
National Economics University
Email được xác minh tại neu.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
The impact of rural roads and irrigation on household welfare: evidence from Vietnam
CV Nguyen, TD Phung, VK Ta, DT Tran
International Review of Applied Economics 31 (6), 734-753, 2017
272017
Application of mike flood model in inundation simulation with the Dam-break Scenarios: A case study of Dak-Drinh Reservoir in Vietnam
TT Dat, DQ Tri, DD Truong, NN Hoa
Int. J. Earth Sci. Eng 12 (01), 60-70, 2019
222019
Leadership and knowledge management practices for frugal innovation of firms in the emerging market: moderating role of collaborative culture
PB Le, DT Tran, TMT Phung, KD Vu
Asia-Pacific Journal of Business Administration, 2022
212022
Vietnam and the East Asian crisis
S Leung
Edward Elgar Publishing, 1999
201999
Disaster risk management system in Vietnam: progress and challenges
TTL Huong, DT Van Anh, TT Dat, DD Truong, DD Tam
Heliyon 8 (10), 2022
172022
Cách mô h́nh tăng trưởng kinh tế
Đ PGS TS Trần Thọ
NXB Thống kê, 2005
172005
Supply chain risk, integration, risk resilience and firm performance in global supply chain: Evidence from Vietnam pharmaceutical industry
X Nguyen, T Le, A Nguyen, T Pham, T Tran
Uncertain Supply Chain Management 9 (4), 779-796, 2021
162021
Application of meteorological and hydrological drought indices to establish drought classification maps of the Ba River Basin in Vietnam
DQ Tri, TD Tran, DD Truong
Hydrology 6 (2), 49, 2019
152019
Made in Vietnam: Internal, collaborative, and regional knowledge sources and product innovation in Vietnamese firms
T Phung Minh Thu, J Knoben, P Vermeulen, DT Tran
European Journal of Innovation Management 21 (4), 581-600, 2018
152018
Vai tṛ vốn con người trong các mô h́nh tăng trưởng
TT Đạt
Tạp chí Nghiên cứu kinh tế 393, 3-10, 2010
142010
The impact of green intellectual capital on green innovation in Vietnamese textile and garment enterprises: mediate role of environmental knowledge and moderating impact of …
TD Tran, DM Huan, TTH Phan, HL Do
Environmental Science and Pollution Research 30 (30), 74952-74965, 2023
132023
The effects of internal and external innovation strategies on process innovation in Vietnamese firms
TMT Phung, DT Tran, PAM Vermeulen, J Knoben
Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship 15 (1), 26-38, 2021
132021
Applications of numerical modelling for the study on storm surge in typhoon Xangsane in the central coast of Vietnam
TD Tran, DT Dinh, QT Doan, QT Tran
Tropical cyclone research and review 7 (3), 179-192, 2018
122018
Factors affecting climate-smart agriculture practice adaptation of farming households in coastal central Vietnam: The case of Ninh Thuan province
D Duc Truong, T Tho Dat, L Huy Huan
Frontiers in Sustainable Food Systems 6, 790089, 2022
102022
Những vấn đề cơ bản về kinh tế học vĩ mô
VĐ Bách
Nhà xuất bản Thống kê Hà Nội, 1998
101998
Impact of globalization on economic growth in Vietnam: An empirical analysis
TD Tran
Kinh Tế Quốc Dân, 2018
92018
Vulnerability and adaptation of coastal livelihoods to the impacts of climate change: A case study in coastal districts of Nam Dinh, Vietnam
TD Tran, THT Vu, NT Pham
Journal of Economics and Development 16 (2), 39-60, 2014
92014
Biến đổi khí hậu và sinh kế ven biển
TT Đạt, VTH Thu
Bài viết trong Diễn đàn Phát triển Việt Nam. Nhà xuất bản Giao thông Vận tải …, 2012
92012
Tăng trưởng kinh tế thời kỳ đổi mới ở Việt Nam
TT Đạt
Nhà Xuất Bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, 2010
82010
Analysis of the informal credit sector in Vietnam
TT Dat
Kobe: The Global Development Research Center, 1999
81999
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20