Theo dơi
Trung Anh Tran
Trung Anh Tran
Lecturer of Photogrammetry and Remote Sensing, Hanoi University of Mining and Geology
Email được xác minh tại humg.edu.vn
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Application of PSInSAR method for determining of land subsidence in Hanoi city by Cosmo-Skymed imagery
TAT Van Anh Tran, Quoc Cuong Tran, Nhu Hung Nguyen
GIS IDEA 2016, 2016
6*2016
Multitemporal Sar image change detection using the CDM approach. International symposium on Geo-spatial and Mobile Mapping Technologies and summer school for mobile mapping …
VTP T.T. Le, T.A. Tran, X.T Tran, H.T. Pham
GMMT 2016, 2016
2016
Khớp ảnh dọc theo đường thẳng đứng trên cặp ảnh lập thể chuẩn hóa
TT Anh
. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ Địa chất ISSN 1859-1469, 1-5, 2014
2014
Quan trắc dịch chuyển đất đá và biến dạng bề mặt trên mô h́nh vật liệu tương đương bằng công nghệ đo ảnh
TT Anh
Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ Địa chất ISSN 1859-1469, tr5-10, 2012
2012
Công tác thiết kế chụp ảnh số trong đo ảnh mặt đất ở mỏ lộ thiên
TT Anh
Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ Địa chất ISSN 1859-1469, 1-5, 2011
2011
Lựa chọn hợp lư hàm toán học và xây dựng thuật toán t́m kiếm nhanh điểm ảnh cùng tên
TT Anh
Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ Địa chất ISSN 1859-1469, tr82-89, 2010
2010
Nội suy giá trị độ xám trong bài toán nắn cặp ảnh số
TT Anh
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ ISSN 0866-7705, 21-28, 2009
2009
Epipolar resampling of stereo image base on airbase in the digital photogrammetry
TT Anh
FIG 2009, 2009
2009
Thuật toán kiểm định với mô h́nh toán học hợp lư hiệu chỉnh sai số hệ thống ở máy chụp ảnh số phổ thông
TT Anh
Tạp chí KHKT Mỏ Địa chất ISSN 1859-1469, 87-93, 2007
2007
Ứng dụng công nghệ đo ảnh số trong công tác thành lập bản đồ mỏ lộ thiên
TT Anh
Tạp chí KHKT Mỏ Địa chất ISSN 1859-1469, 61-65, 2007
2007
Kiểm định máy chụp ảnh số phổ thông và khả năng ứng dụng trong thành lập b́nh đồ tỷ lệ lớn
PVL Trần Trung Anh
Tạp chí KHKT Mỏ Địa chất, 33-37, 2004
2004
Các cơ sở lư thuyết đảm bảo việc áp dụng ảnh số cự ly gần vào công tác đo vẽ ở mỏ lộ thiên
TTA Phan Văn Lộc
Tạp chí Công nghiệp Mỏ ISSN 0868-7052, 9-10, 2004
2004
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–12