Follow
Bùi Trung Ninh
Bùi Trung Ninh
VNU University of Engineering and Technology, Vietnam National University, Hanoi
Verified email at vnu.edu.vn
Title
Cited by
Cited by
Year
Cow behavior monitoring using a multidimensional acceleration sensor and multiclass SVM
QT Hoang, CPK Phung, TN Bui, TPD Chu, DT Tran
International Journal of Machine Learning and Networked Collaborative …, 2018
242018
Control of whispering-gallery-mode spectrum from erbium-doped silica microsphere lasers
H Bui, TS Pham, T Van Nguyen, HT Le, TN Bui, R Coisson
JOSA B 30 (6), 1586-1589, 2013
182013
Effects of ASE noise and dispersion chromatic on performance of DWDM networks using distributed Raman amplifiers
TN Bui, QT Nguyen, VH Pham
International Journal of Communication Networks and Information Security 6 …, 2014
42014
Applying Dynamic Threshold in SDN to Detect DDoS Attacks
ND Van, LD Huy, CQ Truong, BT Ninh, DTT Mai
2022 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), 2022
12022
Influence of ASE Noise on the Performance of DWDM Networks Using Low-Power Pumped Raman Amplifiers
TN Bui, QT Nguyen, VH Pham
IETE Journal of Research 62 (2), 239-245, 2016
12016
Xây dựng hệ thống quản lí và giám sát việc sử dụng điện cho hộ gia đ́nh
NBTN Anh
REV-ECIT 2023, 2023
2023
Performance of Uplink Ultra Dense Network with Antenna Selection
TDLN Trung Ninh Bui, Sinh Cong Lam, Duc Tan Tran
14th EAI International Conference on Ad Hoc Networks, 2023
2023
Cross-Layer Design for Wireless Sensor Networks Using Cooja Tool in Contiki Operating System
NC Minh, DT Tran, QT Hoang, TN Bui, GQ Anh, KB Prakash, S El-Rabaie
Intelligent Systems and Networks: Selected Articles from ICISN 2022, Vietnam …, 2022
2022
Business Decision making using Data Science
TN Bui, NS Yadav, V Goar, PS Yadav, S Chowdhury, NT Thu, ...
The IEEE sponsored 2022 Second Business Decision making using Data Science …, 2022
2022
Nghiên cứu, mô h́nh hóa và tối ưu truyền tin trong mạng thông tin vô tuyến siêu dày đặc sử dụng sóng milimet
TTQ Trần, TVH Phạm, TN Bùi, VT Cung, SC Lâm
2022
Phát hiện tấn công DDoS trong mạng SDN sử dụng giá trị ngưỡng entropy động.
DH Luong, VN Do, KT Vu, QH Bui, TN Bui, TTM Dinh
2021
Nâng cao hiệu năng của hệ thống PIN năng lượng Mặt Trời.
TN Bui, MC Nghiem
2021
Building an automobile accident detection and messaging system using Arduino
TN Bui, DH Luong, VH Nguyen
2021
Nhận dạng hoạt động cho người dựa trên việc sử dụng cảm biến gia tốc ba chiều
DN Tran, VA Nguyen, VM Do, TN Bui, VT Tran
2020
Truyền thông quang sợi
QT Nguyen, TN Bui
VNU Publishing House, 2019
2019
An Efficient Procedure of Multi-Frequency Use for Image Reconstruction in Ultrasound Tomography
QH Tran, VD Nguyen, TPD Chu, TN Bui, DT Tran
[knxb], 2019
2019
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiễu trong bộ khuếch đại quang và tác động của nó đến hiệu năng của mạng truy nhập: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật viễn thông: 62 52 02 08
VH Phạm, QT Nguyễn, TN Bùi
H.: Trường Đại học Công nghệ, 2017
2017
The Effects of ASE Noise and the Position of EDFA Amplifier on Multi-Wavelength OCDM-Based Long-Reach Passive Optical Networks
TN Bui, VH Pham
VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 30 (1), 58-67, 2014
2014
Stimulated Raman scattering effect in the Silica-alumina fibers
TS Pham, TV Nguyen, THC Hoang, H Bui, XV Ha, TN Bui, VH Pham
2012
The effects of EDFA noise on the performance of multi-wavelength OCDM-based Long-reach Passive Optical Networks
TN Bui, NT Dang, AT Pham
TENCON 2012 IEEE Region 10 Conference, 1-5, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20