Theo dơi
Hue University Journal of Science
Hue University Journal of Science
Journal of Science, Hue University
Email được xác minh tại hueuni.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Application of contextual approach for measuring tourism destination attractiveness
BT Tam
Journal of Science 70 (1), 217-226, 2012
232012
The influence of educational pressure on the mental health of the adolescence in east Asia
MP Dunne, J Sun, ND Nguyen, T Truc, KX Loan, J Dixon
Journal of science research, Hue University 61 (1), 18-27, 2010
212010
The influence of educational pressure on the mental health of adolescents in East Asia: Methods and tools for research
MP Dunne, J Sun, N Do Nguyen, TT Truc, KX Loan, J Dixon
Journal of Sciences, 109-122, 2010
202010
Đánh giá khả năng thu hút du khách của điểm đến Huế
BT Tám, ML Quyên
Tạp chí khoa học Đại học Huế B 72, 295-305, 2012
172012
Đánh giá hiệu quả xử lư nước thải chăn nuôi lợn bằng hầm Biogas quy mô hộ gia đ́nh ở Thừa Thiên Huế
NT Hồng, PK Liệu
Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 81-91, 2012
162012
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN. NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẨN
NK Hoàn
Tạp chí Khoa học Đại học Huế (60-2010), 2010
152010
Thành phần loài cá ở đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên
NTP Loan
Tạp chí khoa học, Đại học Huế 49, 65-74, 2008
142008
Thực trạng và các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Đại học Huế
PTT Nga
Hue University Journal of Science (HU JOS) 68 (5), 2011
132011
Ứng dụng GIS để đánh giá sự thích hợp đất đa tiêu chí cho cây trồng trường hợp nghiên cứu ở xă Hương B́nh, Thừa Thiên Huế
HV Chương
Tạp chí Khoa học Đại học Huế 50, 5-16, 2009
132009
Khả năng sinh trưởng và hiệu quả chăn nuôi của các nhóm gà Ri lai nuôi thịt 8-13 tuần tuổi
NĐ Hưng
Hue University Journal of Science (HU JOS) 91 (3), 2014
122014
Ảnh hưởng của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đến sinh kế của người nông dân bị thu hồi đất tại Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
HV Chương
Tạp chí khoa học Đại học Huế 60, 47-58, 2010
11*2010
Evaluation of Promising Sponge Gourd (Luffa cylindrical) Accessions in Summer-Autumn Season 2014 in Thua Thien Hue
TT Phan, HTH Truong, SCH Nguyen, TTT Nguyen, TV Tran
Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University …, 2015
102015
Impacts of the CEFR-aligned learning outcomes implementation on assessment practice
HTT Le
Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities 127 (6B …, 2018
92018
Removal of organic template from mesoporous MCM-41
PD Du, DQ Khieu, TT Hoa
Tạp chí Khoa học Đại học Huế 69 (2), 2013
92013
Cancer incidence in the population of ThuaThien Hue province, Vietnam, 2001-2009
ND Tung
J Sci, Hue University 27 (61), 511Á17, 2010
92010
Đa dạng thành phần loài cá ở hệ thống sông Bù Lu thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
VV Phú, TTC Hà
Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, số 45, 111-121, 2008
92008
Synthesis of (Zn/Co)-based zeolite imidazole frameworks and their applications in visible light-driven photocatalytic degradation of Congo red
NTT Tu, PC Sy, TT Minh, HTM Thanh, TV Thien, HT Long, DQ Khieu
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry 95, 99-110, 2019
82019
Salinity effect at seedling and flowering stages of some rice lines and varieties (Oryza sativa L.)
TTH Sen, PTP Nhi, TT Sen
J. Agric. Sci. Technol 7, 32-39, 2017
82017
OBSTACLES TO PRIMARY SCHOOL TEACHERS’IMPLEMENTATION OF METHODOLOGICAL INNOVATIONS TO TEACH ENGLISH TO YOUNG LEARNERS
PH Nhung
Hue University Journal of Science (HU JOS) 80 (2), 2013
82013
Ảnh hưởng của chương tŕnh 135 đến sinh kế của đồng bào dân tộc ít người huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
NV Toàn, TT Quân
Tạp chí Khoa học Đại học Huế 3 (72B), 356-68, 2012
82012
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20