Theo dơi
Hue University Journal of Science
Hue University Journal of Science
Journal of Science, Hue University
Email được xác minh tại hueuni.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Application of contextual approach for measuring tourism destination attractiveness
BT Tam
Journal of Science 70 (1), 217-226, 2012
292012
The influence of educational pressure on the mental health of the adolescence in east Asia
MP Dunne, J Sun, ND Nguyen, T Truc, KX Loan, J Dixon
Journal of science research, Hue University 61 (1), 18-27, 2010
282010
The influence of educational pressure on the mental health of adolescents in East Asia: Methods and tools for research
MP Dunne, J Sun, N Do Nguyen, TT Truc, KX Loan, J Dixon
Journal of Sciences, 109-122, 2010
262010
Thực trạng và các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Đại học Huế
PTT Nga
Hue University Journal of Science (HU JOS) 68 (5), 2011
252011
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ư định mua sắm trực tuyến của khách hàng trên địa bàn thành phố Huế
DTH Phương
Chuyên san khoa học Xă hội và Nhân văn 72 (3), 2012
182012
Đánh giá khả năng thu hút du khách của điểm đến Huế
BT Tám, ML Quyên
Tạp chí khoa học Đại học Huế B 72, 295-305, 2012
182012
Impacts of the CEFR-aligned learning outcomes implementation on assessment practice
HTT Le
Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities 127 (6B …, 2018
162018
Đánh giá hiệu quả xử lư nước thải chăn nuôi lợn bằng hầm Biogas quy mô hộ gia đ́nh ở Thừa Thiên Huế
NT Hồng, PK Liệu
Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 81-91, 2012
162012
Thành phần loài cá ở đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên
NTP Loan
Tạp chí khoa học, Đại học Huế 49, 65-74, 2008
162008
Organizational culture of enterprises in Thua Thien Hue province with Denison model
TTH Xuan, NĐ Hao, NT Phuc
Hue University Journal of Science: Economics and Development 128 (5C), 45–54 …, 2019
142019
Ảnh hưởng của việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đến sinh kế của người nông dân bị thu hồi đất tại Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
HV Chương
Tạp chí khoa học Đại học Huế 60, 47-58, 2010
14*2010
Khả năng sinh trưởng và hiệu quả chăn nuôi của các nhóm gà Ri lai nuôi thịt 8-13 tuần tuổi
NĐ Hưng
Hue University Journal of Science (HU JOS) 91 (3), 2014
132014
Optical properties and energy transfer mechanism of Eu3+, Ce3+ doped and co-doped ZnS quantum dots
CA Tuan, VH Yen, KC Cuong, NTM Thuy, PM An, NTB Ngoc, DT Hue, ...
Journal of Luminescence 236, 118106, 2021
122021
Synthesis of (Zn/Co)-based zeolite imidazole frameworks and their applications in visible light-driven photocatalytic degradation of Congo red
NTT Tu, PC Sy, TT Minh, HTM Thanh, TV Thien, HT Long, DQ Khieu
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry 95, 99-110, 2019
122019
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN. NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẨN
NK Hoàn
Tạp chí Khoa học Đại học Huế (60-2010), 2010
122010
Ứng dụng GIS để đánh giá sự thích hợp đất đa tiêu chí cho cây trồng trường hợp nghiên cứu ở xă Hương B́nh, Thừa Thiên Huế
HV Chương
Tạp chí Khoa học Đại học Huế 50, 5-16, 2009
122009
Evaluation of promising sponge gourd (Luffa cylindrical) accessions in summer-autumn season 2014 in Thua Thien Hue
TT Phan, HTH Truong, SCH Nguyen, TTT Nguyen, TV Tran
Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University …, 2015
112015
Removal of organic template from mesoporous MCM-41
PD Du, DQ Khieu, TT Hoa
Tạp chí Khoa học Đại học Huế 69 (2), 2013
112013
Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch tại làng Thanh Thủy Chánh, Huế
K Du Lịch, NĐH Dung
Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities 128 (6D …, 2019
102019
Salinity effect at seedling and flowering stages of some rice lines and varieties (Oryza sativa L.)
TTH Sen, PTP Nhi, TT Sen
J. Agric. Sci. Technol 7, 32-39, 2017
102017
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20