Theo dơi
Le-Khuong Pham
Le-Khuong Pham
Research assistant at Institute of Geophysics
Email được xác minh tại igp-vast.vn
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Characteristics of aerosol optical depth retrieved from AERONET in Vietnam and comparison with MODIS data
PX Thanh, NX Anh, P Le Khuong, HH Son, NX Son, AD Tuan
Vietnam Journal of Earth Sciences 37 (3), 252-263, 2015
52015
Observation and simulation of wind speed and wind power density over bac Lieu region
HV Nguyen, P Xuan Thanh, ND Nam, N Xuan Anh, PL Khuong, HH Son, ...
Advances in Meteorology 2021, 1-17, 2021
22021
Đặc điểm độ dày quang học sol khí từ số liệu các trạm AERONET Việt Nam và so sánh chúng với số liệu MODIS
PX Thành, NX Anh, P Lê Khương, ĐN Thuư, HH Sơn, NX Sơn, ÂD Tuấn
Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất 37, 252-263, 2015
22015
Ảnh hưởng của hoàn lưu gió mùa mùa đông tới độ dày quang học sol khí tại Bạc Liêu và Bắc Giang.
T Phạm Xuân, A Nguyễn Xuân, T Đỗ Ngọc, H Lê Việt
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2012
22012
Synergy of terrestrial and satellite measurements for study of atmospheric aerosol in the Eurasian Economic Union’s countries
A Chaikovsky, A Bril, A Fedarenka, V Peshcharankou, S Denisov, V Dick, ...
24th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric …, 2018
2018
Evaluation of wind characteristics in Bac Lieu in 2016 using the weibull function
PX Thanh, NX Anh, H Van Nguyen, HH Son, P Le Khuong
Vietnam Journal of Marine Science and Technology 17 (4B), 37-43, 2017
2017
SIMULATION OF HEAVY RAINFALL EVENT DURING 30/10-01/11/2008 OVER HANOI BY WRF MODEL
N Van Hiep, NX Anh, ND Nam, DH Nhu, NT Manh, P Le Khuong, ...
ỨNG DỤNG BAN ĐẦU HÓA XOÁY MÔ PHỎNG VÀ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC BĂO MUJIGAE (2015) KHI GẦN BỜ VÀ ĐỔ BỘ
NB Phong, NT Mạnh, NX Anh, P Lê Khương, NĐ Nam, PX Thành, ...
Ứng dụng đồng hóa dữ liệu dự báo các trường khí tượng độ phân giải cao cho khu vực Than Uyên (Lai Châu)
NĐ Nam, NT Mạnh, NX Anh, P Lê Khương, NT Linh, NV Hiệp
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–9