Follow
Hồ Viết Hoàng, TS, GVC, Phó Trưởng Khoa Việt Nam học, Trưởng BM Văn hóa - Du lịch, Trường ĐH Ngoại
Hồ Viết Hoàng, TS, GVC, Phó Trưởng Khoa Việt Nam học, Trưởng BM Văn hóa - Du lịch, Trường ĐH Ngoại
Hue University
Verified email at hueuni.edu.vn
Title
Cited by
Cited by
Year
Đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy và quản lư, hướng đến tự chủ đại học: trường hợp Khoa Việt Nam học, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
HV Hoàng
Kỷ yếu Hội thảo "Vai tṛ Công đoàn Đại học Huế trong cuộc cách mạng 4.0 …, 2019
2019
Tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển ngành Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
TMP Hồ Viết Hoàng
Hội thảo quốc tế về Việt Nam học và Đài Loan học lần thứ 4, tại Đại học Quốc …, 2019
2019
Giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế cho người nước ngoài tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế: Một số vấn đề đặt ra
HV Hoàng
Hội thảo Quốc tế "nghiên cứu, giảng dạy tiếng Việt và Việt Nam học trong …, 2018
2018
Krung Điêng của người Cơ Tu ở tỉnh Thừa Thiên Huế: Luận án Tiến sĩ Việt Nam Học [Mă số: 60 22 01]
VH Hồ
Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2017
2017
Văn hóa ứng xử đối với rừng tâm linh của người Cơ tu ở tỉnh Thừa Thiên Huế
HV Hoàng
Hue University Journal of Science (HU JOS) 115 (1), 2016
2016
Rừng tâm linh của người Cơ Tu ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
VH Hồ
2010
SO SÁNH CÁC VĂN BẢN TIẾNG VIỆT THEO ĐỘ KHÓ
HV Hoàng, N Sơn, NTN Điệp, Đ Điền
Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities 130 (6A), 0
SO SÁNH CÁC VĂN BẢN TIẾNG VIỆT THEO ĐỘ KHÓ
N Sơn, HV Hoàng, NTN Điệp, Đ Điền, LA Vinh
Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities 130 (6A), 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8