Đỗ Thị Mỹ Phương
Đỗ Thị Mỹ Phương
Giảng viên, Đại học Sư phạm Hà Nội
Email được xác minh tại hnue.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Truyện truyền kỳ Việt Nam thời trung đại (nh́n từ phương diện tổ chức cốt truyện và xây dựng nhân vật)
ĐTM Phương
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016
22016
Người kể chuyện trong truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam
ĐTM Phương
Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, tr.25-tr.38., 2018
2018
Sự kết hợp thực – ảo trong cấu trúc h́nh tượng nhân vật ở truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam, tr215-tr224
ĐTM Phương
Nxb Khoa học xă hội, 2017
2017
T́nh huống với việc bộc lộ tính cách, số phận nhân vật trong truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam
ĐTM Phương
Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tr.46-tr.53., 2016
2016
Truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam - Nh́n từ kết cấu cốt truyện
ĐTM Phương
Nxb Giáo dục, 2016
2016
Mô thức tự sự đặc thù trong truyện truyền kỳ thế kỷ XVIII - XIX
ĐTM Phương
Văn hóa nghệ thuật, tr.64-tr.66, 2016
2016
Điểm nh́n soi chiếu nhân vật trong truyện truyền kỳ Việt Nam thời trung đại
ĐTM Phương
Lư luận Phê b́nh văn học, nghệ thuật, tr.37 - tr.46., 2015
2015
Nhân vật mang màu sắc kỳ ảo trong truyện truyền kỳ Việt Nam trung đại
ĐTM Phương
Nghiên cứu văn học, (1), tr.82-93., tr.82 - tr.93., 2015
2015
Kiểu nhân vật mang màu sắc kỳ ảo trong truyện truyền kỳ Việt Nam thời trung đại
ĐTM Phương
Đề tài cấp Trường, 2014
2014
Phương thức hiện diện của nhân vật kỳ ảo trong truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam
ĐTM Phương
Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, tr.47 - tr.56., 2014
2014
Ôn luyện kiến thức tác phẩm Ngữ văn 11
... Đỗ Thị Mỹ Phương, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Nxb Giáo dục, 2012
2012
Ôn luyện kiến thức tác phẩm Ngữ văn 10
... Đỗ Thị Mỹ Phương, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Nxb Giáo dục, 2012
2012
Những motip dân gian trong Lan Tŕ kiến văn lục
ĐTM Phương
Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tr.163-tr.170, 2012
2012
Ôn luyện kiến thức tác phẩm Ngữ văn 9
... Đỗ Thị Mỹ Phương, Lê Nguyên Cẩn, Nguyễn Việt Hùng
Nxb Giáo dục, 2011
2011
Ôn luyện kiến thức tác phẩm Ngữ văn 8
... Đỗ Thị Mỹ Phương, Lê Nguyên Cẩn, Nguyễn Việt Hùng
Nxb Giáo dục, 2011
2011
Cái kỳ ảo từ Truyền kỳ mạn lục đến Lan Tŕ kiến văn lục
ĐTM Phương
Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tr.126-tr.134, 2010
2010
Cái chết oan và bi kịch của người phụ nữ trong Truyền kỳ mạn lục
ĐTM Phương
Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tr.48 - tr.55., 2009
2009
Tuyển tập 36 đề ôn luyện tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng môn văn
... Đỗ Thị Mỹ Phương, Trần Thị Minh, Ngô Thị Diễm Hằng
Nxb Đại học Sư phạm, 2008
2008
“Hoa Nguyên thi thảo” - Những vần thơ đi sứ tươi tắn và hào mại.
ĐTM Phương
Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tr.52 - tr.59., 2008
2008
Bộ đề thi trắc nghiệm & tự luận tuyển sinh ĐH-CĐ môn Ngữ Văn (
... Đỗ Thị Mỹ Phương, Trần Thị Minh, Ngô Thị Diễm Hằng
Nxb Đại học Sư phạm, 2007
2007
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20