Theo dơi
Trần Đăng Quy
Trần Đăng Quy
University of Science, Vietnam National University, Hanoi
Email được xác minh tại vnu.edu.vn
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
A cross-system analysis of sedimentary organic carbon in the mangrove ecosystems of Xuan Thuy National Park, Vietnam
NT Tue, NT Ngoc, TD Quy, H Hamaoka, MT Nhuan, K Omori
Journal of Sea Research 67 (1), 69-76, 2012
872012
Food sources of macro-invertebrates in an important mangrove ecosystem of Vietnam determined by dual stable isotope signatures
NT Tue, H Hamaoka, A Sogabe, TD Quy, MT Nhuan, K Omori
Journal of sea research 72, 14-21, 2012
752012
The application of δ13C and C/N ratios as indicators of organic carbon sources and paleoenvironmental change of the mangrove ecosystem from Ba Lat Estuary, Red River, Vietnam
NT Tue, H Hamaoka, A Sogabe, TD Quy, MT Nhuan, K Omori
Environmental Earth Sciences 64 (5), 1475-1486, 2011
622011
An indicator-based approach to quantifying the adaptive capacity of urban households: the case of Da Nang city, Central Vietnam
MT Nhuan, NT Tue, NTH Hue, TD Quy, TM Lieu
Urban Climate 15, 60-69, 2016
612016
Historical profiles of trace element concentrations in mangrove sediments from the Ba Lat Estuary, Red River, Vietnam
NT Tue, TD Quy, A Amano, H Hamaoka, S Tanabe, MT Nhuan, K Omori
Water, Air, & Soil Pollution 223 (3), 1315-1330, 2012
592012
Sources and exchange of particulate organic matter in an estuarine mangrove ecosystem of Xuan Thuy National Park, Vietnam
NT Tue, TD Quy, H Hamaoka, MT Nhuan, K Omori
Estuaries and Coasts 35 (4), 1060-1068, 2012
392012
Sources of sedimentary organic carbon in mangrove ecosystems from Ba Lat estuary, Red River, Vietnam
NT Tue, H Hamaoka, A Sogabe, TD Quy, MT Nhuan, K Omori
Interdisciplinary Studies on Environmental Chemistry-Marine Environmental …, 2011
232011
Effective band ratio of landsat 8 images based on VNIR-SWIR reflectance spectra of topsoils for soil moisture mapping in a tropical region
D Ngo Thi, NTT Ha, Q Tran Dang, K Koike, N Mai Trong
Remote Sensing 11 (6), 716, 2019
212019
Sedimentary composition and organic carbon sources in mangrove forests along the coast of northeast Vietnam
NT Tue, PT Nguyen, DM Quan, LV Dung, TD Quy, MT Nhuan, ND Thai
Regional Studies in Marine Science 17, 87-94, 2018
192018
Distribution and depth profiles of polychlorinated dibenzo-p-dioxins, polychlorinated dibenzofurans, and polychlorinated biphenyls in sediment collected from offshore waters of …
TM Tri, HQ Anh, TT Tham, T Van Quy, NQ Long, DT Nhung, M Nakamura, ...
Marine Pollution Bulletin 106 (1-2), 341-346, 2016
152016
Tracing carbon transfer and assimilation by invertebrates and fish across a tropical mangrove ecosystem using stable isotopes
NT Tue, TD Quy, MT Nhuan, LV Dung, ND Thai
Marine Ecology 38 (5), e12460, 2017
122017
Dual isotope study of food sources of a fish assemblage in the Red River mangrove ecosystem, Vietnam
NT Tue, H Hamaoka, TD Quy, MT Nhuan, A Sogabe, NT Nam, K Omori
Hydrobiologia 733 (1), 71-83, 2014
122014
An integrated and quantitative vulnerability assessment for proactive hazard response and sustainability: a case study on the Chan May-Lang Co Gulf area, Central Vietnam
MT Nhuan, LTT Hien, NTH Ha, NTH Hue, TD Quy
Sustainability science 9 (3), 399-409, 2014
112014
Spatial distribution of trace elements in surface sediments of Tien Yen Bay, northeast Vietnam
TD Quy, NT Tue, MT Nhuan
Vietnam Journal of Earth Sciences 34 (1), 10-17, 2012
82012
Holocene environmental changes in Red River delta, Vietnam as inferred from the stable carbon isotopes and C/N ratios
NT Tue, DM Quan, PT Nguyen, LV Dung, TD Quy, MT Nhuan
Journal of Earth System Science 128 (1), 1-12, 2019
52019
Quantifying organic carbon storage and sources in sediments of Dong Rui mangrove forests, Tien Yen district, Quang Ninh province using carbon stable isotope
PT Nguyen, NT Tue, TD Quy, ND Thai
Vietnam journal of earth sciences 38 (4), 317-326, 2016
52016
Địa hoá môi trường
MT Nhuận, NTH Hà, TĐ Quy
Bách khoa thư Địa chất, 394-403, 2016
4*2016
Depth profiles of δ13C and trace element concentrations in mangrove ecosystem of Tien Hai Natural Reserve, Vietnam
NT Tue, TD Quy, H Hamaoka, LV Dung, MT Nhuan, K Omori
Interdisciplinary Studies on Environmental Chemistry—Environmental …, 2012
32012
Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế-xă hội và bảo vệ môi trường
B NGHỆ
32008
Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương đới ven biển Phan Thiết-Hồ Tràm, Việt Nam phục vụ phát triển bền vững
MT Nhuận, ĐM Tiến, NTH Huế, TĐ Quy, NT Tuệ, NTH Hà
VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 21 (4), 6-16, 2005
32005
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20