Theo dơi
Tran Duc Thanh
Tran Duc Thanh
Institute of Marine Environment and Resources
Email được xác minh tại imer.vast.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Impact of the Hoa Binh Dam (Vietnam) on water and sediment budgets in the Red River basin and delta
VD Vinh, S Ouillon, TD Thanh, LV Chu
Hydrology and Earth System Sciences 18 (10), 3987– 4005, 2014
1282014
Regimes of human and climate impacts on coastal changes in Viet Nam
TD Thanh, Y Saito, DV Huy, N VL, T TKO, T M
Regional Environmental Change 4 (1), 49-62, 2004
1252004
Confronting Environmental Change in East and Southeast Asia: Eco Politics Foreign Policy and Sustainable Development - Protecting the maritime environment: International …
PG Harris, TD Thanh, TD Lan, PV Luong
United Nations 1, 83-200, 2005
25*2005
Biển đảo Việt Nam - Tài nguyên vị thế và những kỳ quan địa chất, sinh thái tiêu biểu (Vietnamese sea and islands – position resources, and typical geological and ecological …
TĐ Thạnh, LĐ An, NHC Cử, TĐ Lân, TH Phương, NV Quân
Nhà Xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội., 2012
24*2012
The Ha Long Bay world heritage: outstanding geological values
TV Tri, TD Thanh, W Tony, LD An, LH Anh
Journal of Geology. Series B. 22, 1 - 18, 2003
23*2003
Geological history of Ha Long Bay - Lịch sử địa chất Vịnh Hạ Long
TĐ Thạnh
Nhà xuất bản Thế giới. Hà Nội 1, 94, 1998
21*1998
Natural and Human Impact on the Coastal Development of the Red River Delta
TD Thanh, TD Lan, DV Huy
LOICZ Report & Studies. ISSN: 1383-4304 29, 224 - 229, 1997
211997
Vũng vịnh ven bờ biển Việt Nam và tiềm năng sử dụng
TĐ Thạnh, NH Cử, ĐC Thung, ĐN Thanh
Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội., 2008
19*2008
Late Pleistocene-Holocene sequence stratigraphy of the subaqueous Red River delta and the adjacent shelf
NT Thanh, PJ Liu, MD Dong, DH Nhon, DH Cuong, BV Dung, ...
Vietnam Journal of Earth Sciences 40 (3), 271-287, 2018
182018
Monitoring coastline change in the Red River Delta using remotely sensed data
NV Thao, TD Thanh, Y Saito, C Gouramanis
Vietnam Journal of Marine Science and Technology 13 (2), 151-160, 2013
182013
Sức tải môi trường Vịnh Hạ Long - Bái Tử Long (Environmental capacity of Ha Long - Bai Tu Long Bay)
TĐ Thạnh, TV Minh, CTT Trang, VD Vĩnh, TA Tú
Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội. ISBN: 978-604-913-063-2, 2012
17*2012
The role of mangrove and coral reef ecosystems in natural disaster mitigation and coastal life improvement: Major issues of coastal environment in Viet Nam and orientation for …
In Phan N.H., TD Thanh (65-78)
Agricultural Publishing House,, 2006
172006
Tiến hoá và động lực hệ đầm phá Tam Giang–Cầu Hai.
TĐ Thạnh, TĐ Lân, NH Cử, ĐV Huy
Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội, 2010
16*2010
Research in prediction and control of coastal erosion in North Vietnam
TD Thanh, ND Cu, NH Cu, DD Chien
Technical report. Project KHCN. 5a. Reserved at Haiphong Institute of Oceanology, 2000
16*2000
Đặc điểm phát triển của vùng đất bồi ngập triều ven bờ châu thổ sông Hồng
TĐ Thạnh, ĐV Huy, TĐ Lân
Tạp chí các khoa học về trái đất 18 (1), 50-60, 1996
16*1996
Sedimentation rates and heavy metal concentrations in the tidal flats of North Vietnam
ND Hoai, TD Thanh, HD Van, HP Son, HN Manh, LT Dinh, D Xiaoyong, ...
Polish Journal of Environmental Studies 28 (5), 2019
152019
Geoheritage values in the Cat Ba islands, Vietnam
TH Phuong, NH Cu, TD Thanh, B Van Dong
Environmental Earth Sciences, 1-6, 2013
152013
Aplication numerical model to study on maximum turbidity zones in Bach Dang estuary
Vũ Duy Vĩnh, Trần Đức Thạnh
Vietnam Journal of Marine Science and Technology 12 (3), 1-11, 2012
14*2012
Monitoring coastal erosion in Red River Delta, Vietnam: a contribution from remote sensing data
TV Dien, TD Thanh, NV Thao
Asian Journal of Geoinformatics 3 (3), 2003
14*2003
Coastal development of the Modern Red River Delta
TD Thanh, DV Huy
Bulletin of the Geological Survey of Japan 51, 276, 2000
14*2000
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20