Theo dơi
NGUYEN THI THU HA (KTE)
NGUYEN THI THU HA (KTE)
University of Economics - The University of Danang
Email được xác minh tại due.udn.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Wal-Mart’s successfully integrated supply chain and the necessity of establishing the Triple-A supply chain in the 21st century
NTT Ha
Journal of Economics & Management 29, 102-117, 2017
372017
Evaluating Entrepreneurship Performance In Vietnam Through The Global Entrepreneurship Development Index Approach
NTT Ha, LB Hoa
Journal of Developmental Entrepreneurship 23 (01), 1850006, 2018
142018
Internal Migration in the Context of Trade Liberalisation in Vietnam
BQ Binh, NTT Ha, ON Chuong
Malaysian Journal of Economic Studies 53 (2), 195-209, 2016
52016
Applying techniques of calculating depth invariant index in mapping the distribution of seagrass beds
NT Ha, PHS Tong
Hue University Journal of Sciences 92 (4), 151-163, 2014
52014
The Relationship Between Population Ageing and Private Savings in Vietnam
NTT Ha, LB Hoa
Malaysian Journal of Consumer and Family Economics 24, 1-32, 2020
22020
Ứng Dụng Mô H́nh ARDL Đánh Giá Mối Quan Hệ Giữa Thất Nghiệp Và Tăng Trưởng Kinh Tế Ở Việt Nam
NTT Ha
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh: Kinh tế và Quản …, 2021
12021
Applying the Global Entrepreneurship Development Index Methodology to Assess the Entrepreneurship performance in Vietnam
HTT Nguyen
Current Politics and Economics of South, Southeastern, And Central Asia 28 …, 2019
12019
Già hóa dân số: Cơ hội và thách thức cho sự phát triển bền vững của Việt Nam
NTT Ha
Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, 65-88, 2019
12019
On The Causality Relationship between Demographic Changes, Economic Growth and Domestic Savings in Vietnam
NTT Ha, LB Hoa
Jurnal Ekonomi Malaysia 52 (2), 27-38, 2018
12018
LINKAGES UNDERLYING THE INFLUENCE OF POPULATION AGEING ON ECONOMIC GROWTH AND POLICY IMPLICATIONS TO VIETNAM
NTT Ha
Hue University Journal of Science: Economics and Development 126 (5B), 73-85, 2017
12017
Identifying factors affecting the early retirement decisions of employees: Meaning for Vietnam to reduce the potential labour shortages due to the population ageing
NTT Ha
Journal of Social Sciences and Humanities 2 (5), 12-19, 2016
12016
Phát triển nguồn nhân lực - Động lực để nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Kon Tum
NTT Hà
Hội thảo quốc gia: "Giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh …, 2024
2024
Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Kon Tum
NTT Hà, NTM Khánh
Hội thảo quốc gia: "Giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh …, 2024
2024
Giải pháp thúc đẩy quản trị công xanh tại Việt Nam
NTTH Phan Thị Thanh Trúc
Hội thảo quốc gia: "Phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đầu tư xanh hướng …, 2024
2024
Phát triển nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu kinh tế số ở thành phố Đà Nẵng
NTT Hà, LB Hoà
Hội thảo quốc gia: "Phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đầu tư xanh hướng …, 2024
2024
Thực hiện kinh tế tuần hoàn hướng đến phát triển bền vững trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
NTT Hà
Hội thảo quốc gia: "Phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đầu tư xanh hướng …, 2024
2024
Ảnh hưởng của kiến thức tài chính và sự hậu thuẫn từ gia đ́nh tới hành vi tiết kiệm: Nghiên cứu trường hợp cư dân Đà Nẵng trong độ tuổi từ 18 đến 40
NTT Ha
Tạp chí Khoa học thương mại, 97-106, 2023
2023
Phát triển đảng trong sinh viên Đại học Đà Nẵng với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay
LB Hoà, NTT Hà, NĐ Tiến
Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 21 (8.1), 28-32, 2023
2023
Năng lượng tái tạo và tăng trưởng kinh tế: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ư chính sách cho Việt Nam
NTT Hà, LB Hoà
Hội thảo khoa học quốc tế "Phát triển kinh tế bền vững Việt Nam trong bối …, 2023
2023
Tăng trưởng xanh trong mối quan hệ với phát triển bền vững ở Việt Nam
NTT Ha
Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển kinh tế Việt Nam thích ứng với bối …, 2022
2022
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20