Nguyễn Đức Khánh
Nguyễn Đức Khánh
Kỹ thuật Cơ khí Động lực
Email được xác minh tại hust.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đềTrích dẫn bởiNăm
Study on performance enhancement and emission reduction of used fuel-injected motorcycles using bi-fuel gasoline-LPG
KN Duc, VN Duy
Energy for sustainable development 43, 60-67, 2018
62018
Performance enhancement and emission reduction of used motorcycles using flexible fuel technology
KN Duc, HN Tien, VN Duy
Journal of the Energy Institute 91 (1), 145-152, 2018
52018
A Study of Operating Characteristics of Old-Generation Diesel Engines Retrofitted with Turbochargers
KN Duc, HN Tien, VN Duy
Arabian Journal for Science and Engineering 43 (9), 4443-4452, 2018
32018
Performance and emission characteristics of a port fuel injected, spark ignition engine fueled by compressed natural gas
KN Duc, VN Duy, L Hoang-Dinh, TN Viet, T Le-Anh
Sustainable Energy Technologies and Assessments 31, 383-389, 2019
12019
Experimental study on improving performance and emission characteristics of used motorcycle fueled with ethanol by exhaust gas heating transfer system
TLA Vinh NguyenDuy, Khanh NguyenDuc, Doan NguyenCong, Hoi NguyenXa
Energy for Sustainable Development 51, Pages 56-62, 2019
2019
Thiết kế và chế tạo băng thử xe máy kiểu thủy lực
P DUY ĐỨC, N ĐỨC KHÁNH, BÙI VĂN CHINH
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, 38, 2018
2018
Electrochemical Promotional Role of Under-Rib Convection-Based Flow-Field in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells
HM Kim, VD Nguyen
Organic-Inorganic Composite Polymer Electrolyte Membranes, 241-310, 2017
2017
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ KHOAN LỖ LẮP ĐẦU NỘI SOI BUỒNG CHÁY TRÊN NẮP MÁY ĐỘNG CƠ AVL 5402 BẰNG PHẦN MỀM CATIA
NĐ Khánh, ND Vinh
Tạp chí Khoa học và Công nghệ 3 (1), 2014
2014
Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển cung cấp nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG) trên động cơ đốt trong
ĐK Nguyễn
2014
Evaluation of Emissions and Performance of Modified Motorcycle SI engine fuelled with bio-fuel blend E100
VDUY NGUYEN, KDUC NGUYEN
Evaluation 2 (01), 2013
2013
NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG SỬ DỤNG KHÍ GIÀU NI TƠ (NEA) GIẢM PHÁT THẢI NOX CHO ĐỘNG CƠ DIESEL
P Văn Đoàn, B Văn Chinh, N Đức Khánh
Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 53, 0
ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU PHÁT THẢI CỦA XE MÁY ĐANG LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM THEO TIÊU CHUẨN EURO II
P Văn Đoàn, N Tiến Hán, N Đức Khánh
Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 50, 0
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–12