Nguyễn Đức Khánh
Nguyễn Đức Khánh
Kỹ thuật Cơ khí Động lực
Email được xác minh tại hust.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đềTrích dẫn bởiNăm
Study on performance enhancement and emission reduction of used fuel-injected motorcycles using bi-fuel gasoline-LPG
KN Duc, VN Duy
Energy for sustainable development 43, 60-67, 2018
52018
Performance enhancement and emission reduction of used motorcycles using flexible fuel technology
KN Duc, HN Tien, VN Duy
Journal of the Energy Institute 91 (1), 145-152, 2018
52018
A study of operating characteristics of old-generation diesel engines retrofitted with turbochargers
KN Duc, HN Tien, VN Duy
Arabian Journal for Science and Engineering 43 (9), 4443-4452, 2018
22018
Performance and emission characteristics of a port fuel injected, spark ignition engine fueled by compressed natural gas
KN Duc, VN Duy, L Hoang-Dinh, TN Viet, T Le-Anh
Sustainable Energy Technologies and Assessments 31, 383-389, 2019
2019
Thiết kế và chế tạo băng thử xe máy kiểu thủy lực
P DUY ĐỨC, N ĐỨC KHÁNH, BÙI VĂN CHINH
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, 38, 2018
2018
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ KHOAN LỖ LẮP ĐẦU NỘI SOI BUỒNG CHÁY TRÊN NẮP MÁY ĐỘNG CƠ AVL 5402 BẰNG PHẦN MỀM CATIA
NĐ Khánh, ND Vinh
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng B́nh 3 (1), 2014
2014
Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển cung cấp nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG) trên động cơ đốt trong
ĐK Nguyễn
2014
Evaluation of Emissions and Performance of Modified Motorcycle SI engine fuelled with bio-fuel blend E100
VDUY NGUYEN, KDUC NGUYEN
Evaluation 2 (01), 2013
2013
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–8