Theo dơi
Luu Tran-Huu-Tin
Luu Tran-Huu-Tin
Vietnam National University Ho Chi Minh City
Email được xác minh tại vnuhcm.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Piezoelectric impedance-based structural health monitoring of wind turbine structures: Current status and future perspectives
TC Le, THT Luu, HP Nguyen, TH Nguyen, DD Ho, TC Huynh
Energies 15 (15), 5459, 2022
182022
Fault assessment in piezoelectric-based smart strand using 1D convolutional neural network
BT Le, TC Le, THT Luu, DD Ho, TC Huynh
Buildings 12 (11), 1916, 2022
42022
Electro-Mechanical Impedance-Based Prestress Force Monitoring in Prestressed Concrete Structures
DD Ho, TC Huynh, THT Luu, TC Le
Structural Health Monitoring and Engineering Structures: Select Proceedings …, 2021
22021
VHCor: Vietnamese Healthcare Corpus-A Comprehensive Dataset for Vietnamese Medical Department Recognition
T Luu, T Luu, TT Bui, C Trieu, D Truong, N Hoang, T Huynh, A Dang-Hieu, ...
2023 1st International Conference on Health Science and Technology (ICHST), 1-6, 2023
2023
Electro-Mechanical Impedance-Based Prestress Force Monitoring in Prestressed Concrete Structures
TC Le
Structural Health Monitoring and Engineering Structures: Select Proceedings …, 2021
2021
Phát triển phương pháp xác định tổn hao ứng suất trước trong vùng neo cáp sử dụng đáp ứng trở kháng và mạng nơ-ron nhân tạo
LTH Tín, HĐ Duy
Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 63 (3), 2021
2021
Ảnh hưởng của mức độ liên kết kháng cắt đến ứng xử uốn của dầm liên hợp thép–bê tông sử dụng liên kết kháng cắt dạng Perfobond: Phương pháp thực nghiệm
BĐ Vinh, HĐ Duy, LTH Tín
Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD)-ĐHXDHN 15 (1V), 37-47, 2021
2021
Chẩn đoán tổn hao lực ứng suất trước trong vùng neo cáp sử dụng đáp ứng trở kháng cơ-điện
LTH Tín, HT Cảnh, HĐ Duy
Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD)-ĐHXDHN 14 (3V), 1-11, 2020
2020
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–8