Follow
Trinh Huynh Thi Ngoc
Trinh Huynh Thi Ngoc
Tra Vinh University
Verified email at tvu.edu.vn
Title
Cited by
Cited by
Year
Nghiên cứu mô h́nh sản xuất nước Deion
HTN Trinh, PK Long, HQ Đạt
Tạp Chí thông tin Khoa học & Công nghệ tỉnh Trà Vinh ISSN 1859-3488, 39-42, 2018
2018
Nghiên cứu khả năng xử lư kim loại nặng trong nước từ thủy tinh phế thải
HTN Trinh, TT Nam
Tạp chí thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh ISSN 1859 - 3488, 54-60, 2017
2017
Nghiên cứu điều chế hydrogel nhạy cảm với nhiệt độ cơ thể từ dẫn xuất gelatin để mang nhả chậm cucurmin ứng dụng trong chữa lành vết thương.
HTN Trinh, TN Quyển, NTY Linh, NT Thịnh
Trường Đại học Trà Vinh, 92-101, 2017
2017
Poloxamer grafted gelatin as a thermosensitive ang dispersing platform for loading high content of nanocurcumin
HTN Trinh, PTN Oanh
The 8th International Workshop on ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND …, 2016
2016
So sánh khả năng hấp phụ một số hợp chất hữu cơ của than hoạt tính Trà Bắc trước và sau khi tẩm kim loại chuyển tiếp
HTN Trinh, HĐ Khải
Tạp chí Khoa học & Công nghệ tỉnh Trà Vinh ISSN 1859-3488, 41-48, 2014
2014
Nghiên cứu cấu trúc và tính hấp phụ Amonium trong nước của than Trà Bắc
HTN Trinh, NTY Nhi
Đại học Trà Vinh, 2-6, 2012
2012
Khảo sát giá trị dinh dưỡng của cây Trichanthera Gigantea tại các vùng sinh thái khác nhau ở Đồng Bằng Sông Cửu Long
NTH Nhân, HTN Trinh
Đại học Trà Vinh, 24-28, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7