Theo dơi
Luu Viet Dung
Luu Viet Dung
University of Science, Vietnam National University, Hanoi
Email được xác minh tại vnu.edu.vn
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Carbon storage of a tropical mangrove forest in Mui Ca Mau National Park, Vietnam
NT Tue, LV Dung, MT Nhuan, K Omori
Catena 121, 119-126, 2014
1442014
Carbon storage in a restored mangrove forest in Can Gio Mangrove Forest Park, Mekong Delta, Vietnam
LV Dung, NT Tue, MT Nhuan, K Omori
Forest Ecology and Management 380, 31-40, 2016
922016
Will restored mangrove forests enhance sediment organic carbon and ecosystem carbon storage?
VH Pham, VD Luu, TT Nguyen, O Koji
Regional Studies in Marine Science 14, 43-52, 2017
442017
Depth profiles of microplastics in sediment cores from two mangrove forests in northern Vietnam
L Viet Dung, T Huu Duc, L Thi Khanh Linh, T Thi Dieu Ly, H Anh Duong, ...
Journal of Marine Science and Engineering 9 (12), 1381, 2021
292021
Biomagnification of total mercury in the mangrove lagoon foodweb in east coast of Peninsula, Malaysia
DQ Le, K Tanaka, LV Dung, YF Siau, L Lachs, STMSA Kadir, Y Sano, ...
Regional Studies in Marine Science 16, 49-55, 2017
212017
Sedimentary composition and organic carbon sources in mangrove forests along the coast of northeast Vietnam
NT Tue, PT Nguyen, DM Quan, LV Dung, TD Quy, MT Nhuan, ND Thai
Regional studies in marine science 17, 87-94, 2018
202018
Quantitative contribution of primary food sources for a mangrove food web in Setiu lagoon from East coast of Peninsular Malaysia, stable isotopic (δ13C and δ15N) approach
QD Le, NA Haron, K Tanaka, A Ishida, Y Sano, LV Dung, K Shirai
Regional studies in marine science 9, 174-179, 2017
202017
Tracing carbon transfer and assimilation by invertebrates and fish across a tropical mangrove ecosystem using stable isotopes
NT Tue, TD Quy, MT Nhuan, LV Dung, ND Thai
Marine ecology 38 (5), e12460, 2017
122017
Holocene environmental changes in Red River delta, Vietnam as inferred from the stable carbon isotopes and C/N ratios
NT Tue, DM Quan, PT Nguyen, LV Dung, TD Quy, MT Nhuan
Journal of Earth System Science 128 (1), 15, 2019
62019
Nghiên cứu phương pháp xác định hạt vi nhựa trong môi trường trầm tích băi triều ven biển, áp dụng thử nghiệm tại xă Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
LV Dũng, TH Dực, NTH Hà, ND Tùng, NT Tuệ, PV Hiếu, NQ Định, ...
Tạp chí Khí tượng Thủy văn 715, 1-12, 2020
52020
Vulnerability assessment of environment and natural resources in Vietnam coastal zone for sustainable use of natural resources, environment protection and adaptation to climate …
TN Mai, DQ Tran, THH Nguyen, VD Luu, VT Hoang, TT Bui, MQ Pham, ...
VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences 27 (3), 2011
42011
Characteristics of 210Po in Asian overbite clam (Potamocorbula laevis) from the coastal area at Thai Binh province, Vietnam
VH Duong, TX Pham-Thi, TT Nguyen, VD Luu, DQ Tran, TM Nguyen, ...
Marine Pollution Bulletin 194, 115425, 2023
32023
Distribution of 210Po in body organs of bigeye scad and greater lizardfish species at Binh Thuan, Vietnam
VH Duong, TD Nguyen, TN Nguyen, TD Nguyen, TD Pham, VD Luu, ...
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 331 (4), 1635-1643, 2022
32022
Carbon sources supporting macro-invertebrate communities in restored mangrove forests from Hau Loc, Thanh Hoa, Vietnam
P Van Hieu, NT Hoang Ha, L Viet Dung, K Omori
Journal of Marine Science and Engineering 8 (9), 651, 2020
32020
Depth profiles of δ13C and trace element concentrations in mangrove ecosystem of Tien Hai Natural Reserve, Vietnam
NT Tue, TD Quy, H HAMAOKA, LV DUNG, MT NHUAN, K OMORI
Interdisciplinary Studies on Environmental Chemistry—Environmental …, 2012
32012
Stable Isotopes (δ13C and δ15N) and Trace Elements of Invertebrates and Fish from the Coastal Waters of Ha Tinh Province, Central Vietnam
LV Dung, NT Tue, PV Lam, TD Quy, VM Canh, ND Tam, MT Nhuan
Archives of Environmental Contamination and Toxicology 85 (3), 229-244, 2023
22023
Contamination of microplastics in mangrove sediment cores from Lach Huyen area, Hai Phong city, Vietnam
LTK Linh, HA Duong, TH Duc, NT Tue, LV Dung
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1226 (1), 012005, 2023
12023
THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL FOUNDATIONS FOR SUSTAIN-ABLE DEVELOPMENT AND CLIMATE CHANGE RESPONSE IN MEKONG DELTA, VIETNAM
MT Nhuan, NT Tue, LV Dung, TD Quy
Vietnam Journal of Hydrometeorology 2019 (03), 1-11, 2019
12019
Xác định nguồn gốc của carbon hữu cơ trong trầm tích bề mặt rừng ngập mặn Vườn quốc gia Mũi Cà Mau bằng phương pháp phân tích đồng vị bền
NT Tuệ, LV Dũng, NĐ Thái, MT Nhuận
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường 34 (4), 35-46, 2018
12018
GEOLOGIC RESOURCES VULNERABILITY ASSESSMENT TO ORIENT FOR VIETNAM COASTAL BAYS SUSTAINABLE USE (A CASE STUDY OF GANH RAI BAY, BA RIA–VUNG TAU PROVINCE, VIETNAM)
NTHIH HUE, MAIT NHUAN, NTAI TUE, NTHIM NGOC, L DO THUY, ...
1
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20