Theo dơi
TRAN THANH CONG
TRAN THANH CONG
Full-time Researcher
Email được xác minh tại st.ueh.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Corporate social responsibility and behavioral intentions in an emerging market: The mediating roles of green brand image and green trust
B Nguyen-Viet, CT Tran, HTK Ngo
Cleaner and Responsible Consumption 12, 100170, 2024
102024
Sustaining organizational customers’ consumption through corporate social responsibility and green advertising receptivity: the mediating role of green trust
B Nguyen-Viet, C Thanh Tran
Cogent Business & Management 11 (1), 2287775, 2024
12024
Exploring factors driving purchasing behavior in the B2B Vietnamese market
B Nguyen-Viet, C Tran-Thanh
International Journal of Business and Emerging Markets, 10.1504/IJBEM.2025 …, 2024
2024
Factors impact on purchasing behavior of protective and marine coatings in Viet Nam market
BV Nguyen, CT Tran
Science & Technology Development Journal: Economics-Law & Management 7 (1 …, 2023
2023
Các yếu tố tác động đến hành vi mua sơn công nghiệp và hàng hải tại Việt Nam
NV Bằng, TT Công
Economics-Law and Management 7 (1), 3977-3987, 2023
2023
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–5