Đa Khoa Quốc Tế Hà Nội
Đa Khoa Quốc Tế Hà Nội
Health Care
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Tra cứu thông tin trong hoạt động thư viện–thông tin
TTB Hồng, CM Kiểm
Giáo tŕnh dùng cho sinh viên ngành thư viện–thông tin, tái bản có sửa chữa …, 2008
112008
Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội
PTT Trang
42010
Nghiên cứu khả năng hấp thu một số kim loại nặng (Cu2+ P b 2+, Z n 2+) trong nước của nấm men Saccharomyces cerevisiae
NT Hà, TT Hồng, NTT Nhàn, ĐTC Vân
VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 23 (2), 2007
42007
Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường vàng trong nền kinh tế Việt Nam
PTH Trang
32012
Quan hệ vợ chồng trong đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà và đất ở: Thực trạng các yếu tố tác động
TT Hồng
Nghiên cứu Gia đình và Giới 19 (2), 14-25, 2009
32009
Phân lập vi sinh vật đối kháng một số nguồn bệnh nấm thực vật và đánh giá hoạt tính của chúng in vitro và in vivo
TT Hồng, NTK Cúc, PV Cường, PTT Hoài
Vietnam Journal of Science and Technology 52 (4), 419, 2014
22014
Tương lai ứng dụng Enzyme trong xử lư phế thải
TĐ Toại, TT Hồng
VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 23 (2), 2007
22007
Đánh giá chất lượng nước sông liên quan đến ô nhiễm mùi của một số sông nội đô thành phố Hà Nội
LD Hanh, NX Hải, TT Hồng, NH Huấn, PH Sơn, ĐTT Linh, NV Hoàng, ...
VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences 32 (1S), 2016
12016
NGHIÊN CỨU SO SÁNH F28 VÀ MIKE FLOOD TRÊN BÀI TOÁN MÔ PH̉NG LŨ SÔNG VU GIA–THU BỒN
TTM Hồng, NN Minh, HC Lê Song Giang, NQT Hoài
12014
Những đặc sắc của giọng điệu trần thuật trong văn xuôi Hồ Anh Thái
TTM Hồng
Tạp chí Khoa học và Công nghệ 1 (1), 2013
12013
THỜI K̀ TOKUGAWA (1603-1868) VÀ VAI TR̉ CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬ NHẬT BẢN
PT Trang
12012
Đặc điểm tiểu thuyết Nguyễn Trí Huân
PT Trang
Trường Đại học Khoa học Xă hội và Nhân văn, 2010
12010
Nghiên cứu phương pháp sử dụng enzyme peroxidase tách chiết từ củ cải trắng để xác định hàm lượng thủy ngân trong nước ô nhiễm
TT Hồng, TH Thanh, NTH Giang
VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 24 (1), 2008
12008
TÁC DỤNG HẠ GLUCOSE HUYẾT CỦA DỊCH CHIẾT LÁ ĐẮNG VERNONIA AMYGDALINA DEL TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG
NTH Hạnh, ĐT Hiếu, TT Hồng
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Thái Nguyên 225 (01), 144-149, 2020
2020
Các yếu tố tác động tới sự thỏa măn của khách hàng sử dụng dịch vụ MEGAVNN tại TP. Hồ Chí Minh
VX Vinh, PTT Trang
Tạp chí Phát triển Kinh tế, 33-41, 2019
2019
Mối liên quan giữa hàm lượng asen và một số thành phần hóa học thể hiện tính khử trong nước ngầm tại khu vực ven sông Hồng, Hà Nội.
PTK Trang
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 26, 2019
2019
Ảnh hưởng của biến động ḍng chảy và độ mặn theo mùa đến (sinh trưởng và phát triển) cây tràm và cây dừa nước–Nghiên cứu tại rừng tràm Mỹ Phước, tỉnh Sóc Trăng
ĐTH Nhung, HVT Minh, TTKH và Trần, LN Trâm
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 38-44, 2019
2019
KHẢO SÁT THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
VA Kiệt, PTT Trang, TQ B́nh, TĐ Quân
Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm 18 (2), 99, 2019
2019
VAI TR̉ CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM, TỈNH ĐỒNG THÁP.
ĐV Thắng, NV Hiệp, PTT Trang, NM Lâm, VĐ Long
Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm 18 (2), 89, 2019
2019
BƯỚC ĐẦU DẠY–HỌC VĂN BẢN VĂN HỌC CHO SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI THEO ĐỊNH HƯỚNG LIÊN VĂN HÓA
ĐA Thư, PTT Trang
Tạp chí Khoa học 16 (7), 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20