Nguyễn Thị Kiều Trang
Nguyễn Thị Kiều Trang
Vietnam Korea University of Information and Communication technology - The University of Danang
Email được xác minh tại vku.udn.vn
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Family-based treatment for obesity in tweens: a three-year longitudinal follow-up study
TKN Cheon, Hongsik J., Jay R. Fraser
International Journal of Advertising 4 (37), 548-567, 2018
2*2018
Model of Factors Influencing the EWOM Writing Intention of E-commerce Customers in Vietnam
TKTNTQAVHT Van
Part of the Studies in Computational Intelligence book series (SCI, volume …, 2021
2021
Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến ư định sử dụng thiết bị nhà thông minh tại Đà Nẵng
HT Văn, TTT Vơ, TKT Nguyễn, TQA Vũ
Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2020
2020
Xây dựng mô h́nh các nhân tố ảnh hưởng đến ư định viết truyền miệng điện tử-EWOM của khách hàng sau khi mua sắm trực tuyến
TKT Nguyễn, TQA Vũ, HT Văn, TNQ Nguyễn
Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2020
2020
Understanding consulting services
GG Văn Hùng Trọng, Nguyễn Thị Kiều Trang, Trần Thiện Vũ, Ngô Thị Hiền Trang ...
2019
Strategic management
ASH Nguyen Thi Kieu Trang, Nguyen Xuan Truong
2019
Opportunities for Cooperation between Vietnam and Korea in Distribution Industry
NTKT Vo Thi Thanh Thao
International conference on Commerce and Distribution, 2018
2018
Children’s Food Preferences from the Perspective of Persuasive Marketing Techniques and Persuasion Knowledge
NTK Trang
Marketing in Vietnam: from theory to reality, 2017
2017
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–8