Theo dơi
Kim Tran Thi
Kim Tran Thi
Tên khácTran Thi Kim, Trần Thị Kim, Kim Thi Tran
Ho Chi Minh City University of Natural Resources and Environment
Email được xác minh tại hcmunre.edu.vn
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Assessment of the impact of sand mining on bottom morphology in the Mekong River in an Giang Province, Vietnam, using a hydro-morphological model with GPU computing
T Thi Kim, NTM Huong, NDQ Huy, PA Tai, S Hong, TM Quan, NT Bay, ...
Water 12 (10), 2912, 2020
202020
Mapping the residual tidal ellipse from Vung Tau–Bac Lieu, Viet Nam by using a numerical model in curvilinear coordinate
TT Kim, NKT Long, NTT Hong, N Ky, NTB Phung
VN J Hydrometeorol 8, 50-63, 2021
42021
Understanding the Flow and Sediment Dynamics in the Mekong River–A Case Study in the Vinh Long Province
TNQ Nga, DN Khoi, NTD Thuy, DT Nhan, TT Kim, NT Bay
APAC 2019: Proceedings of the 10th International Conference on Asian and …, 2020
42020
Nguy cơ xâm nhập mặn các sông chính tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh Biến đổi khí hậu và nước biển dâng
NK Phùng, NT Bảy, TT Kim, LN Tuấn
Tap chí Khí tượng Thủy văn 678, 18-28, 2017
42017
Riverbank movement of the Mekong River in An Giang and Dong Thap Provinces, Vietnam in the period of 2005–2019
TT Kim, PTM Diem, NN Trinh, NK Phung, NT Bay
VN J. Hydrometeorol 6, 35-45, 2020
32020
Evaluation of sea-level rise influence on tidal characteristics using a numerical model approach: A case study of a southern city coastal area in Vietnam
KT Tran, HDQ Nguyen, PT Truong, DTM Phung, BT Nguyen
Modeling Earth Systems and Environment 9 (1), 1089-1102, 2023
22023
Ảnh hưởng của học vấn đến sự tham gia và quyền ra quyết định của phụ nữ nông thôn tỉnh Quăng Ngăi trong thiết chế gia đ́nh: qua nghiên cứu 3 xă thuộc tỉnh Quăng Ngăi
TT Kim
22022
Bottom Morphology In Hau Estuaries Under Influences Of Sediment Reduction And Climate Variation
KIMT THI, NT Bay, PN Ky, MTT Nguyen, NNQ Tra
VNUHCM Journal of Engineering and Technology 4 (SI1), SI84-SI94, 2021
22021
Nghiên cứu tính toán lan truyền mặn trên sông Sài G̣n bằng phương pháp số
BH Kim, TT Sơn, NT Bảy, PTM Diễm, NK Phùng
Tap chí Khí tượng Thủy văn 699, 17-29, 2019
22019
Nghiên cứu diễn biến đáy khu vực cửa sông Hậu thuộc tỉnh Sóc Trăng
TT Kim, NTT Minh, TNQ Nga, N Thị
12020
Using a numerical model with moving boundary conditions to study the bed change of a Mekong river segment in Tan Chau, An Giang, Vietnam
KT Thi, HND Quoc, PN Ky, BN Thi
Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering 62 (4), 49-59, 2020
12020
Research on bottom morphology and Lithodynamic processes in the coastal area using the numerical Model: Case Studies of Can Gio and Cua Lap, Southern Vietnam
NT Bay, DN Khoi, TT Kim, NK Phung
Vietnam J. Hydro-Meteorol 2, 43-53, 2018
12018
Modifying BEHI (Bank Erosion Hazard Index) to map and assess the levels of potential riverbank erosion of highly human impacted rivers: a case study for Vietnamese Mekong river …
TT Kim, P Ngoc, TNQ Nga, NTT Nguyet, HN Truong, PTM Diem, ...
Environmental Earth Sciences 82 (23), 554, 2023
2023
Integration of a numerical model in curvilinear coordinates with sand mining component for bottom morphology simulation
TT Kim, NDQ Huy, NV Phuoc, NK Phung, NT Bay
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1226 (1), 012025, 2023
2023
Spatial and temporal morphological changes in the lower Mekong River under the influence of sediment load reduction in the upstream
NTT Hang, TNQ Nga, KT Thi, TTT Tung, ND Vuong, PN Ky, BN Thi
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1170 (1), 012028, 2023
2023
Sự lưu hành và tính kháng thuốc của virus cúm mùa ở khu vực phía Nam Việt Nam giai đoạn 01/2020-06/2021
PT Nhung, NT Hiếu, NTN Thảo, NH Anh, H Minh, ĐT Giang, NTT Thương, ...
PROCEEDINGS 17 (2), 112-122, 2022
2022
Mapping Tidal Harmonic Constant Map from Vung Tau–Bac Lieu, Viet Nam by Using a Numerical Model in Curvilinear Coordinate
TT Kim, NTT Hong, NKT Long, NK Phung, NT Bay
ICSCEA 2021: Proceedings of the Second International Conference on …, 2022
2022
Tạo việc làm tại chỗ cho phụ nữ nông thôn Quảng Ngăi: Thực trạng và giải pháp: nghiên cứu lư luận và thực tiễn
TT Kim
2022
Mapping Ocean Tidal for the Coast of East Sea Area, Viet Nam, by Using the Numerical Model in Curvilinear Coordinates
KT Thi, HNT Thu, TN Cong, LNK Thanh, PN Ky, BN Thi
Journal of Hunan University Natural Sciences 49 (2), 2022
2022
Tội đưa hối lộ theo công ước chống tham nhũng và những quy định của Bộ luật h́nh sự Việt Nam
TTN Kim
Tạp chí Khoa học Kiểm sát 2 (46), 2021
2021
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20