Theo dơi
Hoàn Nguyễn Minh
Hoàn Nguyễn Minh
PhD, Associate Professor of genetics and animal breeding, hue univerity
Email được xác minh tại hueuni.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Báo cáo tổng kết đề tài “Nghiên cứu chọn lọc và nhân thuần giống gà ri ở Thừa Thiên Huế”
NM Hoàn
Mă số: DHH-2012-02-16, 2013
42013
Lê Đ́nh Phùng. 2006
NĐ Hưng, NM Hoàn
Giáo tŕnh chọn giống và nhân giống vật nuôi, NXB Đại học Huế. Huế, 0
4
Kết quả bước đầu nghiên cứu về lợn lai hướng nạc ở Thừa Thiên Huế
NĐ Hưng, PK Từ, NM Hoàn, GT Nhă, NV Phong, HN Duyệt
Kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ Nông Lâm nghiệp Trường Đại Học Nông …, 1998
21998
KẾT QUẢ CHỌN LỌC THEO NGOẠI H̀NH VÀ SINH TRƯỞNG CỦA GÀ RI QUA 2 THẾ HỆ
NM Hoàn, NĐ Hưng
Hue University Journal of Science (HU JOS) 94 (6), 2014
12014
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG DIỆT TỤ CẦU DA (STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS) CỦA NANO BẠC TRÊN INVITRO
TTK Tuyến, NM Hoan, HTT Hoa
Tạp chí Da liễu học Việt Nam 28, 43-48, 2022
2022
Hồ Chí Minh với việc xây dựng căn cứ địa cách mạng ở tỉnh Tuyên Quang trong kháng chiến chống thực dân Pháp
NM Hoàn
Tạp chí Cộng sản, 2022
2022
Đảm bảo công bằng xă hội ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
NM Hoàn
Tạp chí Cộng sản, 2022
2022
NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA B̉ CÁI VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CON LAI (ZEBU x B̉ VÀNG ĐỊA PHƯƠNG) NUÔI TẠI NÔNG HỘ VÙNG ĐỒNG BẰNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF COWS AND …
NM Hoàn
Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế 5 (3 …, 2021
2021
NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI GF24 KHI ĐƯỢC PHỐI VỚI CÁC D̉NG ĐỰC GF337, GF280 VÀ GF399 TRONG ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI CÔNG NGHIỆP Ở MIỀN TRUNG
HT Mai, NX Bả, VN Phong, PV Hải, NĐT Khương, TT Hải, PHS Hưng, ...
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 128 (3C …, 2019
2019
ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ẨM ĐỘ CHUỒNG NUÔI GIAI ĐOẠN 1-4 TUẦN TUỔI ĐẾN LƯỢNG ĂN VÀO, TỐC ĐỘ SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ NUÔI SỐNG CỦA GÀ
C Khoa, NM Hoàn, NĐ Hưng, NĐ Chung, NT Mùi, NT Thùy
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 126 (3A …, 2017
2017
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ MỘT SỐ CHẾ PHẨM THẢO DƯỢC TRONG NƯỚC SO VỚI CHẾ PHẨM THẢO DƯỢC NƯỚC NGOÀI TRÊN GÀ ĐẺ NUÔI TẠI THỪA THIÊN HUẾ
NĐ Chung, NĐ Hưng, NM Hoàn
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 119 (5), 2016
2016
Khả năng sinh trưởng của 2 thế hệ Đà Điểu nuôi tại Quảng Nam
NM Hoàn, ĐV Lộc
Hue University Journal of Science (HU JOS) 108 (9), 2015
2015
Cơ sở di truyền chọn giống động vật
NM Hoàn
Đại Học Huế, 2005
2005
NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI GF24 KHI ĐƯỢC PHỐI VỚI CÁC D̉NG ĐỰC GF337, GF280 VÀ GF399 TRONG ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI CÔNG NGHIỆP Ở MIỀN TRUNG
NĐT Khương, TT Hải, PHS Hưng, NM Hoàn, HLQ Châu
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–14