Follow
Ho Huu Tien
Ho Huu Tien
The University of Danang - University of Economics
Verified email at due.udn.vn - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Corporate sus tainability performance and liquidity international evidence
NAN Huu-Tien Ho, Ly Ho
The 8th internatinal Conference on Accounting and Finance (ICOAF- 2023), 16, 2023
2023
Chứng khoán hóa nợ xấu - Kinh nghiệm của một số quốc gia
HH Tien
Tạp chí KH Tài chính Kế toán 24 (ISSN 2354-0958), Trang 15-20, 2022
2022
Chứng khoán hóa- Kinh nghiệm ở một số quốc gia có nền kinh tế mới nổi
LPU Hồ Hữu Tiến
HT KH quốc gia: Hệ thống TCNH với sự phát triển KT-XH Miền Trung Tây nguyên …, 2020
2020
Đánh giá cơ chế phân cấp trong quản trị các NHTM Việt Nam- Khảo sát từ phía các chi nhánh
HHT Lâm Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Anh
HT KH quốc gia: Hệ thống TCNH với sự phát triển KT-XH Miền Trung Tây nguyên …, 2020
2020
Kinh nghiệm phát triển thị trường CKH của một số quốc gia- Khuyến nghị đối với chính phủ Việt Nam
LPU Hồ Hữu Tiến
Tạp chí KH Tài chính Kế toán 18 (ISSN 2354-0958), 16-21, 2020
2020
inflation threashold and economic development in developing countries
TSHH Tien, TSNTD TS. Hoang Duong Viet Anh
Hoi thao quoc te: ESM-AEM 2019, 2019
2019
Hiệu quả hoạt động của các NHTMVN- Cách tiếp cận boostrap phi tham số
TSHH Tiến, TSMTT Chung
Tạp chí Khoa học Tài chính kế toán, 25-31, 2018
2018
Nghiên cứu sự tác động của lăi suất thị trường tiền tệ liên ngân hàng đến tỷ giá hối đoái ở Việt Nam
NTDÁ TS. Hồ Hữu Tiến
Tạp chí Khoa học Công nghệ- ĐH Đà Nẵng 8, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8