Follow
M.Mithat Üner
M.Mithat Üner
Atılım University-School of Business
Verified email at atilim.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Do barriers to export vary for born globals and across stages of internationalization? An empirical inquiry in the emerging market of Turkey
MM Uner, A Kocak, E Cavusgil, ST Cavusgil
International Business Review 22 (5), 800-813, 2013
1982013
Hizmet pazarlamasında pazarlama karması elemanları değişiklik gösterir mi?
MM Üner
Pazarlama Dünyası 8 (43), 2-11, 1994
1561994
Pazarlama
T Arpacı, DY Ayhan, E Böge, D Tuncer, MM Üner
Ankara: Gazi Yayınları, 1992
136*1992
Türkiye turizminde yükselen destinasyon olarak İstanbul şehrinin imajı
MM Üner, E Güçer, A Taşçi
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 17 (2), 189-201, 2006
1072006
Pazarlama karması paradigmasında pazarlama tanımı
MM Üner
Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi 8 (29), 4-16, 2009
522009
İşletmecilik İlkeleri
T TATAR, M ÜNER
Ankara, 269s, 1992
511992
Pazarlama tanımı üzerine
MM Üner
Pi Dergisi 4 (4), 44-57, 2003
482003
Türkiye'de her şey dahil uygulamasının konaklama işletmeleri üzerindeki etkisi: Antalya örneği
MM Üner, A Sökmen, İ Birkan
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 17 (1), 35-50, 2006
432006
Benlik İmajı Uyumu, Tüketici Tatmini ve Marka Sadakati İlişkisi Üzerine Görgül Bir Araştırma
C Armutlu, MM Üner
Gazi University Journal of Economics & Administrative Sciences 11 (3), 2009
352009
The new middle class in Turkey: A qualitative study in a dynamic economy
MM Uner, A Gungordu
International Business Review 25 (3), 668-678, 2016
332016
Küresel Doğan Işletme Kavrami Ve Işletmelerin Küresel Doğmasina Etki Eden Kurucu/Üst Düzey Yönetici Özellikleri Üzerine Karşilaştirmali Bir Araştirma
S Kalyoncuoğlu, MM Üner
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (3), 1-42, 2010
302010
Her şey dahil sisteminde farklı uygulamalar ve Antalya ölçeğinde bir araştırma
MM Üner, A Sökmen, D Güler
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 18 (1), 53-63, 2007
292007
Algılama haritaları: Departmanlı mağazalar üzerine ampirik bir araştırma
MM Üner, S Alkibay
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (3), 79-110, 2001
29*2001
KATILIMCI LİDERLİĞİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖRGÜTSEL FEDA ETMENİN ARACILIK ROLÜ
MG Bitmiş, B Rodopman, MM Üner, A Sökmen
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (1), 1-13, 2015
282015
Genel işletmecilik
MM Üner, A Ahmet, E AKTEPE, D Bingöl, Ü Tengiz, E Abdullah, P Nurettin, ...
Ankara: Detay Yayıncılık, 2008
262008
Türkiye'de küresel doğan işletmeler
ST Çavuşgil, G Knight, MM Üner
Detay Yayıncılık, 2011
252011
On the internationalization of Turkish hospital chains: A dynamic capabilities perspective
MM Uner, B Cetin, ST Cavusgil
International Business Review 29 (3), 101693, 2020
242020
HİZMET PAZARLAMASI SORUNLARINA" FRANCHISING” ÇÖZÜMLERİ
MM Üner, OM Karatepe
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 (2 …, 1996
231996
Ankara Sanayi Odası'na Kayıtlı İşletmeleri İhracattan Alıkoyan Nedenler
MM Üner
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 49 (03), 459-479, 1994
221994
Bundling of telecom offerings: An Empirical Investigation in the Turkish market
MM Üner, F Güven, ST Cavusgil
Telecommunications Policy 39 (1), 53-64, 2015
212015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20