Theo dơi
Trần Văn Đại
Trần Văn Đại
Vietnam-Korea University of ICT - The University of Danang
Email được xác minh tại vku.udn.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
A survey of data recovery on flash memory.
VD Tran, DJ Park
International Journal of Electrical & Computer Engineering (2088-8708) 10 (1), 2020
72020
A Novel Recovery Data Technique on MLC NAND Flash Memory
T Van Dai, J Park, DJ Park
2019 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE …, 2019
32019
Cơ sở dữ liệu tài chính
VĐ Trần, TTĐ Nguyễn
Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử, 2024
2024
Thiết kế Web
VĐ Trần, VL Nguyễn, VB Nguyễn, HC Vơ, CĐ Đỗ, NHT Nguyễn, ...
Khoa Khoa học máy tính, 2023
2023
Lập tŕnh cơ bản
TB Nguyễn, TNL Trịnh, QV Nguyễn, CĐ Đỗ, KT Lương, TKN Đặng, ...
Khoa Khoa học máy tính, 2023
2023
Chuyên đề Blockchain
VĐ Trần
Khoa Khoa học máy tính, 2023
2023
Lập tŕnh Web nâng cao
VL Nguyễn, VĐ Trần, VB Nguyễn, TNL Trịnh, NĐ Vơ, LQ Ngô, KT Lương
Khoa Khoa học máy tính, 2023
2023
Thiết kế Website Thương mại điện tử 2
VĐ Trần, KT Lương, LQ Ngô, HC Vơ
Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử, 2023
2023
Nhập môn ngành và kỹ năng mềm
TKÁ Nguyễn, BTD Huỳnh, PHT Trần, THV Lê, TV Trần
Khoa Kinh tế số và Thương mại điện tử, 2023
2023
Đánh giá nguy cơ rối loạn cơ xương bằng phương pháp đánh giá nhanh tư thế chi trên ở công nhân một cơ sở lắp ráp điện tử= Risk assessment of musculoskeletal disorder by rapid …
TT Nguyễn, PC Đào, TH Nguyễn, TH Trần, VĐ Trần
2022
Biến đổi một số chỉ tiêu tâm sinh lư ở nhân viên trong trang phục pḥng dịch= The change of some psycho-physiological indices of staffs in personal epidemic prevention clothes
TNQ Phạm, VT Trần, MH Trần, TH Trần, VĐ Trần, TT Nguyễn, PC Đào, ...
2022
Đánh giá stress nghề nghiệp và căng thẳng thần kinh tâm lư của lao động sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử= Evaluation of occupational stress and psychological stress of …
VT Trần, TBL Nguyễn, TH Trần, THH Nguyễn, VĐ Trần, TT Nguyễn, ...
2022
Đề xuất giải pháp cải thiện ecgônômi cho vị trí lao động trong pḥng thí nghiệm= Proposed ergonomics solutions for the laboratory worker position
VT Trần, TT Nguyễn, TH Nguyễn, TH Trần, VĐ Trần
2022
Phân tích tư thế lao động theo OWAS tại một cơ sở sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử= Working-posture analyzing by OWAS in the electronic company
VT Trần, PC Đào, TH Nguyễn, TBL Nguyễn, VĐ Trần
2022
Điều kiện lao động của công nhân xây dựng tại một công trường ở tỉnh Thanh Hóa năm 2021= Working conditions of construction workers at a site in Thanh Hoa province in 2021
VT Trần, TS Mai, TH Trần, TBL Nguyễn, CD Nguyễn, VĐ Trần, TT Nguyễn, ...
2022
Thực trạng hành vi vi phạm an toàn giao thông đường bộ của nhân viên y tế tham gia giao thông= Actual situation of violations of road traffic safety of medical staff …
TT Nguyễn, TH Trần, TH Nguyễn, TBL Nguyễn, VĐ Trần
2022
Giải pháp ghi đệm cho bộ nhớ Nand Flash
VP Hồ, VĐ Trần
Nhà Xuất bản Đà Nẵng, 2022
2022
An Efficient Data Recovery Scheme with Block-level Mapping Approach on NAND Flash Memory
DJP Van-Dai Tran
2020 International Conference on Computer Communication and Information …, 2020
2020
A Data Recovery Technique Improves On Hybrid-Mapping For NAND Flash Memory
DJP Van-Dai Tran
International Journal of Scientific & Technology Research 9 (issue 8), 422-426, 2020
2020
Efficient Data Recovery Techniques ON Mlc Nand Flash Memory
VD Tran, DJ Park
International Journal of Scientific & Technology Research 9 (1), 4431-4436, 2020
2020
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20