Theo dơi
Phan Huy Khánh
Phan Huy Khánh
The University of Danang, University of Science and Technology
Email được xác minh tại dut.udn.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Multilinguization of an editor for structured documents. Application to a trilingual dictionary
HK Phan, C Boitet
Proc. COLING-92, Nantes, juillet, 966-971, 1992
91992
Giải pháp xây dựng kho ngữ vựng song ngữ Việt-Ê Đê dựa trên mô h́nh tương tác Việt-Ê Đê
TML Hoàng, HK Phan
52016
Developing database of Vietnamese abbreviations and some applications
NN Tuy, PH Khanh
Nature of Computation and Communication: Second International Conference …, 2016
42016
The role of social capital to access rural credit: A case study at Dinh Cu and Van Quat Dong village in coastal of Thua Thien Hue province-Vietnam (Unpublished master thesis)
H Le, P Khanh
Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden, 2011
42011
Panel: Good Spelling of Vietnamese Texts, One Aspect of Computational Linguistics in Vietnam
HK Phan
Proceedings of the 38th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2000
42000
Building a Syllable Database to Solve the Problem of Khmer Word Segmentation
T Van Nam, NT Hue, PH Khanh
International Journal on Natural Language Computing (IJNLC) 6 (1), 2017
32017
Khử bỏ nhập nhằng trong bài toán tách từ tiếng Lào
V Souksan, PH Khánh
Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Đà Nẵng no1 (62), 113-119, 2013
32013
Building a machine translation system in a restrict context from Ka-Tu Language into Vietnamese
HTM Le, PT Bong, PH Khanh
2012 Fourth International Conference on Knowledge and Systems Engineering …, 2012
32012
Building a spelling checker for documents in Khmer language
T Van Nam, NT Hue, PH Khanh
2018 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), 378-383, 2018
22018
New Automatic Search and Update Algorithms of Vietnamese Abbreviations.
NN Tuy, PH Khanh
World of Computer Science & Information Technology Journal 6 (1), 2016
22016
Lập tŕnh hàm
PH Khánh
Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ tthuật, 2004
22004
Multilinguisation d’un editeur de documents structures. Application a un dictionnaire trilingue
HK Phan, C Boitet
COLING 1992 Volume 3: The 14th International Conference on Computational …, 1992
21992
Building a Vietnamese-Ede Machine Translation Based on the Bilingual Corpus
HTM Le, PH Khanh
International Journal of Engineering Research & Technology 4 (2), 196-200, 2015
12015
Sử dụng công cụ lập tŕnh MACRO VBA xây dựng các tiện ích xử lư văn bản
PH Khánh
Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Lần thứ 3, r255-261, 0
1
GIẢI PHÁP TƯ VẤN ĐẶT TÊN VÀ SỬ DỤNG TIN NHẮN THƯƠNG HIỆU CHO DOANH NGHIỆP
NN Tuư, PH Khánh
PROCEEDING of Publishing House for Science and Technology, 2019
2019
Ứng dụng đồ thị có hướng không trọng số nhận diện từ trong văn bản tiếng Khmer
TV Nam, SP Quư, NT Huệ, PH Khánh
PROCEEDING of Publishing House for Science and Technology, 2019
2019
Giải pháp chuyển đổi văn bản tiếng Ê Đê dùng phông chữ riêng sang Unicode
HTM Lệ, PH Khánh
PROCEEDING of Publishing House for Science and Technology, 2019
2019
Tính toán thiết kế hệ thống thoát nước cho Quận 11, quy hoạch đến năm 2035 đạt tiêu chuẩn xả thải nguồn loại A của QCVN 14: 2008BTNMT
PH Khánh, TA Duy, TSHV Phước
2019
Năng lực chuyên môn của cán bộ tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt chi nhánh Nghệ An
HK Phan
Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, 2017
2017
Tài liệu giảng dạy Ph́ nhiêu đất
HN Đức
Đại học An Giang, 2017
2017
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20