Follow
Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Other namesDong Thap University Journal of Science
Dong Thap University
Verified email at dthu.edu.vn - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Sự thỏa măn của khách hàng đối với trang web mua sắm theo nhóm qua mạng Hotdeal. vn
HNK Giao, HH Tấn
Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, 3-15, 2014
202014
Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự gắn bó của nhân viên Công ty cổ phẩn Thủy sản Sóc Trăng
HNK Giao, BTT An
Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, 35-40, 2017
112017
Một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh tại Thành phố Hồ Chí Minh
HNK Giao, ĐTK Nhung
Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, 46-55, 2018
52018
Khảo sát các yếu tố thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Quảng Trị
HNK Giao, NTC Hồng
Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, 19-30, 2013
42013
Lư thuyết đa thông minh và đổi mới phương pháp dạy học ở bậc đại học
TK Đức, PH Ngăi
Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, 22-28, 2015
32015
Về định lí điểm bất động trên không gian S-mêtric thứ tự bộ phận
NT Hiếu
Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, 47-55, 2013
32013
Spatial distribution of threatened mother tree species in selected forests over limestone in Samar Island, Philippines
JB Madera, DSA Balindo, ZM Adorador, JT Adorador
Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp 10 (5), 104-114, 2021
22021
Phân lập và tuyển chọn nấm men trong lên men rượu vang sơ ri (Malpighia glabra L.)
LTT Thảo, NTT Vi
Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp 10 (3), 37-45, 2021
22021
Kỹ thuật nhận dạng biển số xe và ứng dụng vào bài toán quản lư băi giữ xe tại trường đại học Hà Tĩnh
TT Hương, NTK Hằng
Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp 10 (3), 115-120, 2021
22021
Các nhân tố ảnh hưởng đến ư định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng tại thành phố Long Xuyên
HĐL Thu, NTM Thư, HNK Giao
Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp 10 (1), 71-84, 2021
22021
Phong tục lễ tết cổ truyền của người Việt trong văn học trung đại Việt Nam
TTK Thu
Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp 10 (1), 97-109, 2021
22021
Acetochlor degradation by a mixed culture of P. fluorescens KT3 and B. subtilis 2M6E immobilized in alginate
HD Duc, NT Oanh, HHH Vu
Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp 9 (5), 86-92, 2020
22020
Thành phần loài và đặc điểm phân bố của nhện (Araneae, Arachnida) ở Vồ Thiên Tuế-Núi Cấm, An Giang
TTA Thư, ĐM Quang, NH Ly
Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, 83-90, 2017
22017
Khảo sát tính UGN của đại số đường đi Leavitt trên các đồ thị lũy thừa
NH Tính, NT Phúc
Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, 61-64, 2017
22017
Văn hoá học đường-bản chất, nội dung, mô h́nh và biện pháp xây dựng
PV Khanh
Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, 51-56, 2015
22015
Thực trạng giáo dục kĩ năng so sánh cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại thành phố Cao Lănh, tỉnh Đồng Tháp
NTH Khoa
Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp 12 (1), 3-12, 2023
12023
Thực trạng quản lư công tác xă hội hóa giáo dục ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước
NV Tuyên, HV Thống
Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp 12 (01S), 26-38, 2023
12023
Nghiên cứu quy tŕnh tổ chức hoạt động bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu triển khai nội dung giáo dục địa phương ở trường phổ thông
HV Thống, NV Đệ, TV Nam
Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp 12 (01S), 19-25, 2023
12023
Sở thích và mức sẵn ḷng chi trả của khách hàng cho dịch vụ giao hàng chặng cuối đối với mặt hàng tiêu dùng nhanh: Tiếp cận bằng phương pháp phân tích kết hợp
ĐV Thăng
Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp 11 (1), 2028-2028, 2022
12022
Synchronization in complete networks of ordinary differential equations of Fitzhugh–Nagumo type with nonlinear coupling
PL Van Em
Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp 10 (5), 3-9, 2021
12021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20