Binh D. Pham
Binh D. Pham
Phenikaa University
Email được xác minh tại phenikaa-uni.edu.vn
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Numerical investigation of dynamic behavior of a compound drop in shear flow
TV Vu, LV Vu, BD Pham, QH Luu
Journal of Mechanical Science and Technology 32 (5), 2111-2117, 2018
102018
Numerical simulation of the freezing process of a water drop attached to a cold plate
TV Vu, KV Dao, BD Pham
Journal of Mechanical Science and Technology 32 (5), 2119-2126, 2018
52018
Numerical study of collision modes of multi-core compound droplets in simple shear flow
BD Pham, TV Vu, CT Nguyen, HD Nguyen, VT Nguyen
Journal of Mechanical Science and Technology 34 (5), 2055-2066, 2020
2020
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–3