Theo dơi
Huynh Van Chuong
Huynh Van Chuong
Associate Professor in Land Management, Hue University
Email được xác minh tại hueuni.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Application of ordinary kriging and regression kriging method for soil properties mapping in hilly region of Central Vietnam
T Gia Pham, M Kappas, C Van Huynh, L Hoang Khanh Nguyen
ISPRS International Journal of Geo-Information 8 (3), 147, 2019
502019
Modeling soil erosion within small mountainous watershed in central Vietnam using GIS and SWAT
TT Phuong, CVT Thong, NB Ngoc, H Van Chuong
Resour. Environ 4 (3), 139-147, 2014
282014
Simulation of soil erosion risk in the upstream area of Bo River watershed
TT Phuong, RP Shrestha, HV Chuong
Redefining Diversity & Dynamics of Natural Resources Management in Asia …, 2017
192017
ASSESSING THE IMPACT OF URBANIZATION ON URBAN CLIMATE BY REMOTE SENSING PERSPECTIVE: A CASE STUDY IN DANANG CITY, VIETNAM.
NHK Linh, H Van Chuong
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial …, 2015
182015
Multicriteria land suitability evaluation for crops using GIS at community level in central vietnam
H Van Chuong
International Symposium on geoinformatics for spatial-infrastructure …, 2008
18*2008
Indigenous knowledge in relation to climate change: adaptation practices used by the Xo Dang people of central Vietnam
CV Huynh
Heliyon 6, 2020
132020
Ứng dụng GIS để đánh giá sự thích hợp đất đa tiêu chí cho cây trồng trường hợp nghiên cứu ở xă Hương B́nh
HV Chương
Tạp chí khoa học Đại học Huế, tập 16, 5-16, 2009
132009
Multi-criteria land suitability evaluation for selected fruit crops in Hilly region of central Vietnam
HV Chuong
Humboldt University, Berlin, Germany, 2007
132007
Evaluation of physical land suitability for the" Thanh Tra" pomelo crop in Hue, Vietnam
VC Huynh, M Boehme
Conference on International Agricultural Research for Development, Tropentag …, 2005
132005
Ảnh hưởng của việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đến sinh kế người nông dân bị thu hồi đất tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
HV Chương, NH Hoạch
Tạp chí khoa học, Đại học Huế, 47-58, 2010
102010
Drought and conflicts at the local level: Establishing a water sharing mechanism for the summer-autumn rice production in Central Vietnam
C Van Huynh, CT Van Scheltinga, TH Pham, NQ Duong, PT Tran, ...
International Soil and Water Conservation Research 7 (4), 362-375, 2019
92019
Bàn luận về khái niệm đất và quản lư đất đai
HV Chương
Trường Đại học Nông lâm Huế, 2010
92010
Integrating digital and human data sources for environmental planning and climate change adaptation: from research to practice in central Vietnam
PH Ty, R Heeks, H Van Chuong
Linking Research to Practice: Strengthening ICT for Development Research …, 2012
82012
Tài liệu học tập quản lư tài nguyên đất (Phục vụ cao học)
HV Chương
Trường Đại học Nông lâm Huế, 2013
72013
Land suitability analysis and evaluation for production of fruit trees using GIS technology
H Van Chuong
Journal of Science, Hue University 67 (4), 13-22, 2011
72011
Giáo tŕnh Đánh giá đất
HV Chương
Nhà xuất bản Nông nghiệp 118, 2011
62011
Đánh giá sự thích hợp đất đa tiêu chí cho cây trồng tích hợp GIS và AHP
HV Chương
Tạp chí Khoa học-Đại Học Huế 50, 5-16, 2009
52009
Multi-Criteria Land Suitability Evaluation for Selected Fruit Crops in Hilly Region of Central Vietnam. with Case Studies in Thua Thien Hue Province
M Van Chuong, S Huynh, C Markschies
Shaker: Aachen, Germany, 2008
52008
Đánh giá thực trạng giao đất, giao rừng trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
TT Tấn, NH Ngữ, HV Chương
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 128 (3A …, 2019
42019
Nghiên cứu t́nh h́nh hạn hán đất trồng lúa vụ hè thu bằng công nghệ Viễn thám và GIS tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
HV Chương, NHK Linh, PG Tùng, TT Phượng, DQ Nơn, LĐ Phùng
Hue University Journal of Science (HU JOS) 103 (4), 2015
22015
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20