Huynh Van Chuong
Huynh Van Chuong
Associate Professor in Land Management, Hue University
Email được xác minh tại hueuni.edu.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
Modeling soil erosion within small mountainous watershed in central Vietnam using GIS and SWAT
TT Phuong, CVT Thong, NB Ngoc, HV Chuong
Resources and Environment 4 (3), 139-147, 2014
182014
ASSESSING THE IMPACT OF URBANIZATION ON URBAN CLIMATE BY REMOTE SENSING PERSPECTIVE: A CASE STUDY IN DANANG CITY, VIETNAM.
NHK Linh, H Van Chuong
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial …, 2015
152015
Ứng dụng GIS để đánh giá sự thích hợp đất đa tiêu chí cho cây trồng trường hợp nghiên cứu ở xă Hương B́nh
HV Chương
Tạp chí khoa học Đại học Huế, tập 16, 5-16, 2009
132009
Multicriteria land suitability evaluation for crops using GIS at community level in central vietnam
H Van Chuong
International Symposium on geoinformatics for spatial-infrastructure …, 2008
12*2008
Evaluation of physical land suitability for the" Thanh Tra" pomelo crop in Hue, Vietnam
VC Huynh, M Boehme
Conference on International Agricultural Research for Development, Tropentag …, 2005
112005
Multi-criteria land suitability evaluation for selected fruit crops in Hilly region of central Vietnam
HV Chuong
Humboldt University, Berlin, Germany, 2007
102007
Application of ordinary kriging and regression kriging method for soil properties mapping in hilly region of Central Vietnam
T Gia Pham, M Kappas, C Van Huynh, L Hoang Khanh Nguyen
ISPRS International Journal of Geo-Information 8 (3), 147, 2019
92019
Land suitability analysis and evaluation for production of fruit trees using GIS technology
H Van Chuong
Journal of Science, Hue University 67 (4), 13-22, 2011
82011
Ảnh hưởng của việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đến sinh kế người nông dân bị thu hồi đất tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
HV Chương, NH Hoạch
Tạp chí khoa học, Đại học Huế, 47-58, 2010
82010
Bàn luận về khái niệm đất và quản lư đất đai
HV Chương
Huế, 2010
72010
Giáo tŕnh Đánh giá đất
HV Chương
Nhà xuất bản Nông nghiệp 118, 2011
62011
Integrating digital and human data sources for environmental planning and climate change adaptation: from research to practice in central Vietnam
PH Ty, R Heeks, HV Chuong
52012
Multi-criteria land suitability evaluation for selected fruit crops in hilly region of central Vietnam: with case studies in Thua Thien Hue Province
VC Huynh
Shaker, 2007
42007
Nghiên cứu t́nh h́nh hạn hán đất trồng lúa vụ hè thu bằng công nghệ Viễn thám và GIS tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
HV Chương, NHK Linh, PG Tùng, TT Phượng, DQ Nơn, LĐ Phùng
Tạp chí Khoa học Đại học Huế 4, 103, 2015
32015
Trần Thanh Đức (2015)
NP Khoa, HV Chương, PH Tỵ
Đánh giá hiệu quả một sô loại h́nh sử dựng đất nông nghiệp trên vùng đất dốc …, 0
3
Simulation of Soil Erosion Risk in the Upstream Area of Bo River Watershed
TT Phuong, RP Shrestha, HV Chuong
Redefining Diversity & Dynamics of Natural Resources Management in Asia …, 2017
22017
Đánh giá thực trạng giao đất, giao rừng trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
TT Tấn, NH Ngữ, HV Chương
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 128 (3A …, 2019
12019
Ảnh hưởng của hạn hán đến sử dụng đất trồng lúa tại huyện ḥa vang, thành phố Đà Nẵng
TT Phượng, HV Chương
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 127 (3A …, 2018
12018
IDENTIFYING DROUGHT AFFECTING PADDY LAND IN URBAN AGRICULTURE AREA USING REMOTE SENSING AND ACTUAL OBSERVATIONAL PRECIPITATION DATA: A CASE STUDY IN HOA VANG DISTRICT, DANANG …
TT Phuong, H Van Chuong
International Symposium Geoinfomatics for Spatial Infracstructure …, 2018
12018
SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM LANDSAT NGHIÊN CỨU SỰ SUY GIẢM DIỆN TÍCH RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC; TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 1995-2014
HV Chương, PG Tùng, NB Ngọc, NHK Linh, PH Tỵ, TT Phượng, DQ Nơn
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 119 (5), 2016
12016
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–20