Theo dơi
Nguyễn Công Thùy Trâm
Nguyễn Công Thùy Trâm
The university of Danang - university of science and education
Email được xác minh tại ued.udn.vn - Trang chủ
Tiêu đề
Trích dẫn bởi
Trích dẫn bởi
Năm
The hepatoprotective activity of a new derivative kaempferol glycoside from the leaves of Vietnamese Phyllanthus acidus (L.) Skeels
NCT Tram, NT Nga, VTT Phuong, NT Cuc, G Truan, NM Cuong
Medicinal Chemistry Research 26 (9), 2057-2064, 2017
242017
Kaempferol and kaempferol glycosides from Phyllanthus acidus leaves
NCT Tram, NM Cuong
Vietnam Journal of Chemistry 54 (6), 790, 2016
112016
Morinlongosides A–C, Two New Naphthalene Glycoside and a New Iridoid Glycoside from the Roots of Morinda longissima
NM Cuong, TT Huong, TD Cuong, DT Van, PN Khanh, VT Ha, NCT Tram, ...
Chemical and Pharmaceutical Bulletin 64 (8), 1230-1234, 2016
102016
Chiết tách một số chất thuộc nhóm phenolic từ quả cây dứa dại Pandanus odoratissimus L. f
NM Cường, NT Sơn, ĐT Vân, NCT Trâm, ĐT Thảo, PQ Sự, ND Thuần
Vietnam Journal of Chemistry 53 (4), 432-435, 2015
12015
Evaluation of the effects of the anti inflammatory of extract from Wedelia chinensis in the model of white mice with inflamed BALB/C strain with carrageenan
LTM Nguyen Cong Thuy Tram
Proceedings of the VII International scientific conference “ADVANCED SCIENCE …, 2019
2019
Studies on antibacterial and antifungal of ethanol extract from wedelia chinensis in Viet Nam
LTM Nguyen Cong Thuy Tram
Journal Young Scientist, 152-156, 2019
2019
The antioxidant and in vitro hepatoprotective activities of some chemical fractions from Phyllanthus reticulates Poir. plant
NT Cúc, NCT Trâm, ĐT Phương, VTT Phương, NT Nga, G Truan, ĐT Thảo
Vietnam Journal of Biotechnology 15 (2), 251-258, 2017
2017
TUỔI DẬY TH̀ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NỮ HỌC SINH THCS THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
N Công, T Trâm, T Thị
Đại học Đà Nẵng, 2014
2014
Hệ thống không thể thực hiện thao tác ngay bây giờ. Hăy thử lại sau.
Bài viết 1–8