Follow
Tủ bếp đẹp SHousing
Tủ bếp đẹp SHousing
thiết kế nội thất
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Nghiên cứu ảnh hưởng của các NTVL (B, Mo, Zn) và chất ĐHST (α-NAA, CCC) đến một số chỉ tiêu sinh lư, năng suất và phẩm chất lạc ở Thừa Thiên Huế
NĐ Thi
Luận án tiến sỹ Sinh học, Đại học Huế, 2009
52009
Mấy ư nghĩ về thơ
NĐ Thi
Phụ san thơ-Văn nghệ, 2003
52003
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật giâm hom cây gấc (Momordica cochinchinensis) tại Nghệ An
NĐ Thi
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 119 (5), 2016
32016
Công việc của người viết tiểu thuyết, Nxb Văn học
NĐ Thi
Hà Nội, 1964
31964
Đánh giá thực trạng sản xuất hành tăm (Allium schoenoprasum) trên các vùng đất cát ven biển từ năm 2010 đến 2014 tại Quảng Trị
HK Toản, T Sáu, TĐ Ḥa, TTT Giang, NĐ Thi
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 126 (3C …, 2017
22017
Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của các giống lạc nhập nội mới trong vụ Đông Xuân tại Thừa Thiên Huế
HK Toản, TTT Giang, NĐ Thi, CT Cảnh
Tạp chí Khoa học Đại học Huế, tập 100, 177-186, 2015
22015
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật tăng khả năng nhân giống cây sâm Phú Yên (Abelmoschus sagittifolius Kurz)
NĐ Thi
Hue University Journal of Science (HU JOS) 91 (3), 2014
22014
Một số cơ sở khoa học của việc thiết kế nhà ở cho công nhân có thu nhập thấp tại các khu công nghiệp
NĐ Thi
Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD)-ĐHXDHN 3 (1), 2009
22009
Effects of B, Mo, Zn on physiological indicators and yield of peanut (Arachis hypogaea L.) in Thua Thien Hue province
ND Thi, HM Tan, DQ Hai
Journal of Science and Development 6 (1), 15-20, 2008
22008
Ảnh hưởng của các tổ hợp giá thể mùn cưa gỗ keo đến sinh trưởng, phát triển và năng suất nấm ṣ tại Thừa Thiên Huế
TA Đức, NĐ Thi, HK Toản
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 126 (3D …, 2017
12017
CÁC TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT RAU AN TOÀN TẠI VIỆT NAM
PH Vũ, NTT Lộc, NĐ Thi
Trong sách An toàn thực phẩm nông sản-Phạm Hải Vũ và Đào Thế Anh chủ biên …, 2016
12016
Nghiên cứu tuyển chọn một số giống lạc chịu hạn có triển vọng tại Thừa Thiên Huế
HK Toản, TTT Giang, NĐ Thi
Hue University Journal of Science (HU JOS) 108 (9), 2015
12015
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PHÂN BÓN LÁ HỮU CƠ MAYA&T1 CHO CÁC LOẠI RAU ĂN LÁ PHỔ BIẾN TRONG VỤ HÈ THU TẠI THÀNH PHỐ HUẾ
NĐ Thi, TT Nhi
Hue University Journal of Science (HU JOS) 79 (1), 2013
12013
Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng và phương pháp bón phân MgSO4 đến sinh trưởng phát triển và năng suất lạc L14 trên đất xám bạc màu tại Thừa Thiên Huế
NĐ Thi, NTT Hiền
Hue University Journal of Science (HU JOS) 75 (6), 2012
12012
Kết quả nghiên cứu sử dụng phân bón lá hữu cơ pomior cho một số loại rau ăn lá ở thành phố Huế
NĐ Thi
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development 75 (6), 2012
12012
Giải pháp thiết kế nhà ở công nhân các khu công nghiệp tập trung
NĐ Thi
Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD)-ĐHXDHN 4 (2), 2010
12010
CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH THANH HÓA
NT Thùy, NT Linh, NĐ Thi
TNU Journal of Science and Technology 225 (07), 616-623, 2020
2020
Tổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc bộ thích ứng với biến đổi khí hậu
NĐ Thi
2020
Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ và mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây địa liền (Kaempferia galanga L.) tại Thừa Thiên Huế
NĐ Thi, HK Toản, TTT Giang, ĐV Sơn, NT Dung
Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Huế 3 (1 …, 2019
2019
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN CÂY ĐỊA LIỀN TẠI THỪA THIÊN HUẾ
NĐ Thi, HK Toản, TTT Giang, ĐV Sơn, NT Hiếu, NT Dung, ĐLM Hạnh
Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Huế 3 (3 …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20